90.000 euro voor een geschiedschrijving over onze KULAK (2)

Het wordt (wel) een leesbaar boek!”, kopt Het Nieuwsblad vandaag.
Dat zegt rector Jan Beirlant namelijk over de nog te maken en het schrijven van de geschiedenis en evolutie van de Kortrijkse campus van de K.U. Leuven. En hij is in het geheel niet opgezet met onze commentaar over het onderzoeksproject. Wij hier als KW-redactie opperden dat het werk onleesbaar zal zijn of kan, bon – alleszins als prof. Marc Depaepe er de hand in heeft. We blijven erbij.

Rector zegt nu dat zijn prof Depaepe niet de enige bijdrage zal leveren aan het project. Dat weten we ook en dat hopen menige potentiële lezers. Jongens toch.
Prof Marc is een wereldautoriteit ? DAT WETEN WE HIER. Alstublieft zeg. Hoogleraar Depaepe schreef (laatste telling) 23 boeken (drieëntwintig) boeken bij elkaar als auteur of co-auteur. 124 artikels in diverse tijdschriften. Dat alles vertaald in niet minder dan 17 talen. En zijn studenten weten beter dan wie ook hoe nodeloos ingewikkeld het handboek praktijkgerichte theorie versus theoriegerichte praktijk is.

Rector !
U bent wiskundige?
Bereken in de teksten van uw prof Depaepe enkele ratio’s. In de zinsbouw. Hoofd- tegenover bijzinnen. Neven- en onderschikking. Dus: puur formeel, zonder te letten op de content. Is dat nog normaal? En tel eens het aantal letters waarbij uw confrater amice iets wil gezegd krijgen.

Maar daar gaat het echt en heus niet om.
Waarom is de rector niet opgezet met ons stuk over die 90.000 euro?

Wel, net omdat we dat feit en dat bedrag hebben uitgebracht. Dat de Kulak voor het schrijven van zijn geschiedenis niet minder dan 60.000 euroots belastinggeld krijgt. Van ons.
De 30.000 euro die Leuven denkt bij te leggen is in feite ook gemeenschapsgeld. Dat had men in de Kortrijkse Kalote-wereld liever willen stil houden.

Rector Beirlant is ongetwijfeld ook een beetje upset in verband met onze visie over de ontstaansgeschiedenis van de campus.
Zoals elkeen weet die het aan den lijve heeft meegemaakt is de Kortrijkse campus er gekomen om katholieke zieltjes te winnen voor Leuven. Om de concurrentie van Gent tegen te gaan. Dit alles onder het mom van “spreiding van de kandidaturen”, zogezegd als middel om het universitair onderwijs te democratiseren. De protagonisten van de campus alhier (genre dr. Karel Goddeeris) waren overigens van het ultramontaanse, reactionaire en flamingantische soort intellectuelen. Van dat Godsvolk dat altijd onder weg is. Nu nog.

P.S.
Nog even de rector corrigeren, als het mag.
De kosten van een onderzoeker op masterniveau schat men op 60.000 euro. Op postdoc niveau op 80.000 euro. Dat die persjongen u niet tegenspreekt? Dat zegt veel, amice. Weten ze veel. En u?