Parko komt zijn verplichtingen niet na

Het wordt zo stilaan tijd dat schepen Guy Leleu geen grapjes meer maakt rondom zijn tekortkomingen. “Tekortkomingen”? Pff. Zijn volslagen gebrek aan politieke moraliteit.
(Hij beseft het niet eens.)

De schepen van mobiliteit is tevens voorzitter van het parkeerbedrijf PARKO. Dat is een autonoom gemeentebedrijf dat jaarlijks verantwoording moet afleggen voor de gemeenteraad. Zoals een vennootschap voor een algemene vergadering. Welnu, het budget en het jaaractieplan 2012 heeft nog niemand gezien. Het jaarverslag 2010 is pas in december 2011 voorgelegd in de gemeenteraad. (Dat moet ten laatste in april gebeuren.) Bij die gelegenheid was enkel raadslid Maarten Seynaeve (VB) alert genoeg om op te merken dat de jaarrekening van 2009 nooit is geagendeerd in de gemeenteraad. Schepen Leleu dacht van wel. Welnu die jaarrekening en het verslag 2009 is nu pas (18 januari 2012) ter kennis gebracht bij het schepencollege. En toppunt: staat nog altijd niet op de agenda van de komende gemeenteraad van februari…

In de beheersovereenkomst tussen Stad en Parko staan nog een serie verplichtingen waaraan het gemeentebedrijf moet voldoen.
– Parko zou de verslagen van de Raad van Bestuur digitaal bezorgen aan de gemeenteraadsleden. Dat gebeurt niet.
– Parko moet een ondernemingsplan en operationeel plan opmaken. Waar blijft dat?
– Parko moet halfjaarlijks kengetallen (solvabiliteitsratio, current ratio) rapporteren. Gebeurt niet.

En nog voor 30 juni 2010 zou er een evaluatie plaatsgrijpen over de toepassing van de beheersovereenkomst. Niet gebeurd.
We merken nu ook dat PARKO in 2009 een participatie ten bedrage van 62.801 euro heeft genomen in de parking van Kortrijk Xpo. Nooit goedgekeurd door de gemeenteraad of het schepencollege.

Het wordt tijd dat gouverneur Carl Decaluwé (voormalig Kortrijks raadslid) schepen Guy Leleu in gebreke stelt.
(Zeg Carl, krijg jij wel de verslagen van de Raad van Bestuur van Parko? Moet binnen de 20 dagen gebeuren hoor!)