Wordt Mike Tattoo toch nog Kortrijks gemeenteraadslid?

Zal Mike Tattoo vervroegd moeten terugkeren uit zijn winterverblijf in Bali?
Me dunkt dat die vraag mag gesteld.

Wat is er aan de hand?
Het ziet ernaar uit dat een VLD-raadslid binnenkort een bevallingsverlof zal aanvragen. Om te genieten van de zwangerschapsuitkering mag men namelijk geen presentiegelden ontvangen, zodat het raadslid zich zal genoodzaakt zien om tijdelijk ontslag in te dienen. 16 weken? Vier zittingen? Komt moeder nog wel terug? Wie wordt de opvolger?
De eerste (Anthony Vanden Berghe) en tweede opvolger (Eline Brugman) zetelen intussen TOTAAL ONVERWACHT al in de gemeenteraad wegens het vertrek van een totale miscasting van VLD-raadsleden, met name Joost Ghyssel en Nele Claus.
Derde opvolger is het voormalig VLD-raadslid Tony Descamps. Het vermoeden bestaat dat hij de gemeentepolitiek (een komedie…) grondig beu is en zal weigeren om nog op het toneel te verschijnen. (De VLD-top zal vermoedelijk ook niet aandringen.) De vierde opvolger is Ann-Sophie Hoornaert maar zij zetelt alreeds in de OCMW-raad. De vijfde opvolger (Romain De Smet) heeft het waarschijnlijk te druk in zijn Bellegemse zaak. Zesde opvolger is het gewezen raadslid Dirk Bossuyt! Maar die jeunt zich dusdanig in zijn rentenierschap dat hij zeker nog weinig zin heeft om zich nog met serieuze zaken te bemoeien.

En zo komen we terecht bij de zevende opvolger, niemand minder dan Romain Lefebvre, beter bekend als Tattoo Mike van de Vlasmarkt. (Is ook cursiefjesschrijver in Het Kortrijks Handelsblad.)
Mike stond bij de raadsverkiezingen in 2006 op de VLD-lijst op de 32ste plaats en behaalde niettemin nog 511 stemmen.
De VLD zou er verstandig aan doen om hem nu als raadslid te lanceren met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe lente en een nieuw geluid in de gemeenteraad, dat staat nu al vast. (Of laat hij zich toch temmen?)
Maar wil Mike wel zijn luilekkerbestaan in Bali opgeven?