Kunnen we dan niets meer zelf doen? Alweer een dure studie uitbesteed…

Het beleidplan 2007-2012 van de gemeentelijke vzw Toerisme Kortrijk is al vroeger opgesteld in samenwerking met het studiebureau WES. Wat dat heeft gekost, dat weten we niet.
Gezien een aantal evoluties in onze stad vond schepen Jean De Bethune (ook bevoegd voor toerisme) het in november vorig jaar nodig om dat beleidsplan te evalueren en te actualiseren. En aangezien de directrice van de dienst toerisme (en van Kortrijk 1302) Eliza Bruneel – noch haar ambtenaren, noch het bestuur van de VZW – zich daartoe competent achtten heeft men dan maar weer een aantal studiebureaus aangeschreven.
Acht in totaal, waaronder WES en Westtoer. Uit offertes kun je ook leren.
Maar het duurste bureau heeft gewonnen: Idea Consult uit Brussel. Een kluifje voor Toon Berckmoes, tot voor kort nog algemeen directeur van Cultuurnet Vlaanderen.

Voor die evaluatie en actualisatie stelde de gemeentelijke vzw Toerisme niet minder dan 30.000 euro (maximaal!) ter beschikking. Hoeveel bedraagt de offerteprijs nu? Niet minder dan 36.015 euro, EXCLUSIEF BTW. Schepen De Bethune probeert nu een toelage van 12.000 euro in de wacht te slepen bij Toerisme Vlaanderen.

Weet u wat telkens weer tegen de borst stuit?
Dat allerhande ambtenaren genieten van allerhande en soms dure vormingsactiviteiten. Reisjes om bij te leren. Of bij hun aanstelling geslaagd zijn bij vermoedelijk ernstige selectieproeven. Zo’n meisje als Eliza ook dus. Ja? En er dan toch maar niet in slagen om een beleidsplan op te maken.