Het nieuwe Vlasmuseum zal wat meer kosten dan gedacht

In de begroting 2012 staat voor de renovatie en inrichting van het nieuwe Vlasmuseum (in de vroegere Euroshop aan de Beheerstraat) 3.689.895 euro ingeschreven. Dat is eigenlijk het bedrag dat oorspronkelijk was geraamd, en wel zonder BTW en erelonen. Er zijn intussen al voor 500.000 euro voorafnames gebeurd voor erelonen en voorbereidende werken. (Moet dit bijgeteld bij die 3,6 mio?)

Een eerste voorbeeld van ombuigingsbeleid

Het schepencollege heeft nu het voorontwerp van de ontwerper NoA.architecten nader bekeken en schrok zich een hoedje. De raming bedraagt nu namelijk 6.047.783 euro (inclusief erelonen en BTW).
Het College heeft daarom het voorontwerp wat ingeperkt.
Het bestuur van de gemeentelijke vzw Musea weet nog nergens van. Men zal een aantal dingen faseren, dat wil zeggen: uitstellen.
Bestuursleden van de vzw, let even op. Dat u het weet tenminste.

– De loods wordt nog niet helemaal ingenomen.
– Het koelsysteem wordt beperkt. (Gevaarlijk! In een museum.)
– Het depot komt er voorlopig niet.
– Inrichting “gouden kroon” (dak) nu berekend als ‘casco’.

Zo komt men tot een virtuele besparing van ca. 1 miljoen. De nieuwe geraamde kostprijs is nu 5.046.502 euro.
Dat is wat schepen Cnudde van Financiën in het algemeen bestempelt als OMBUIGINGSBELEID.

Om het verschil met het krediet op de huidige begroting weg te werken hoopt men op een subsidie van 1,7 miljoen euro vanwege Toerisme Vlaanderen. Bij de provincie wil schepen Jean de Bethune 500.000 euro in de wacht slepen. Een gespecialiseerd bureau is bezig met fondsenverwerving. Daarvan verwacht men ook 500.000 euro.

In juni wordt het definitieve ontwerp goedgekeurd. De werken zouden kunnen starten in oktober van dit jaar en eindigen in juli 2013.

Zo. Dat weten we dan alweer. Wij althans, lezers van KW, niet het bestuur van de musea.
Nog onthouden dat we voor het gebouw aan de eigenaar een erfpacht van 2.034.021 euro CASH hebben betaald.

P.S.
Cultuurintendant Wim Vanseveren vindt dat het Vlasmuseum een nieuwe naam moet krijgen.
Iemand inspiratie?