Daar is het cameraplan !

De firma Optimit heeft eindelijk een cameraplan uitgewerkt voor de politiezone Vlas. Lendelede krijgt er geen. Kuurne wel: 2. (Burgemeester Carl Vereecke was vroeger tegen maar is bezweken onder de druk van VLD-minister Van Quickenborne.) In Kortrijk-centrum zouden er – volgens dat plan althans – op korte termijn en om te beginnen in een eerste fase 16 nieuwe camera’s moeten komen.

Het lijstje.
Plaatsen met hoge prioriteit
– Grote Markt: 4
– Schouwburgplein/Burgemeester Reynaertstraat: 2
– Conservatoriumplein/Tolstraat: 4 (1 bestaande van Parko)
– Stationsplein: 4
– Veemarkt/Zwevegemsestraat: 4 (1 bestaande van Parko)

Medium-prioriteit
– Sint-Maartenskerkhof/Jozef Vandaeleplein: 2
– Doorniksestraat/tunnel: 6 (4 bestaande die moeten vervangen worden)
– Winkelstraten: 8
– Plein en omgeving: 1
– In Kuurne op Spijker: 1

Lage prioriteit (voor volgend jaar)
– Station kant Minister Tacklaan: 1 (1 bestaande)
– Begijnhofpark: 2
– In Kuurne op sportpark: 5

Totaal voor de PZ Vlas: 47 waarvan 13 bestaande.

Opmerkenswaardig is dat er in de studie geen sprake is van de mogelijke aanschaf van mobiele camera’s.
Een groot mankement in de studie is dat er nergens is becijferd wat dit allemaal moet kosten. Tenminste niet in de studie zoals die is vrijgegeven aan de raadsleden. (Gemeenten waar men van plan is camera’s te plaatsen zijn altijd heel zuinig met info over de kosten. En men verzwijgt er een aantal.) Het zullen in elke geval peperdure camera’s worden want men opteert voor tools die kunnen inzoomen, geluid detecteren, gezichten en nummerplaten identificeren.

Volgende maandag is er in de gemeenteraad een debat gepland over veiligheid en criminaliteit.
Dan zullen we min of meer te weten komen wat het schepencollege nu eigenlijk van plan is. Op de begroting 2012 (die ook maandag wordt behandeld, nog voor het veiligheidsdebat) is in elk geval al 250.000 euro ingeschreven. (In de wandelgangen heeft men het over 600.000 euro.) Wie dat artikel goedkeurt gaat dus principieel akkoord met de plaatsing van camera’s. De VLD-fractie en de VLD-schepen Maddens zijn fervente voorstanders van cameratoezicht in de openbare ruimte. Van burgemeester Stefaan De Clerck is geweten dat hij niet echt enthousiast is. Maar men kan vermoeden dat hij zich zal neerleggen bij de plaatsing van de camera’s ‘met hoge prioriteit’. Groen en SP.a staan weigerachtig.

ZULLEN ONZE PROGRESSIEVE RAADSLEDEN BEZWIJKEN ONDER DE ROEP VAN EEN ONWETENDE PUBLIEKE OPINIE??

De definitieve goedkeuring van een cameraplan wordt verwacht begin maart. De offertes moeten binnen begin juni en midden augustus zou men dan beginnen met de plaatsing.

P.S.
Deze elektronische krant Kortrijkwatcher heeft al tientallen pagina’s gewijd aan de problematiek…