Kosten inname van openbaar domein kunnen hoog oplopen

Plaatst u om een of andere reden een container, bouwmaterialen, een kraan, een stelling (enz.) op openbaar domein dan dient u daarvoor contant (ja!) een retributie te betalen. Die “boete” kan hoog oplopen, zeker als u een wat grotere oppervlakte in beslag neemt. Tussen 30 m² en 60 m² kost dat voor zeven kalenderdagen 100 euro. Voor méér dan 60 m² alreeds 350 euro per week. Is dat bedrijdsvriendelijk?

– Zou de bouwheer van het winkelcentrum K al de retributie hebben betaald? Die is (voor twee jaar) geraamd op 40.000 euro.
– Bouwheer van het oude postgebouw aan de Grote Markt zou 44.225 euro hebben betaald, ook voor twee jaar.
– De Zilvertorens aan de Veemarkt moeten vanaf juni 2010 tot op heden 44.100 euro betalen.

Nieuw opgeworpen probleem.
Er zijn nu werken aan de gang bij de bank Paribas-Fortis aan de Waterpoort. Tot eind 1014 zou de retributie tot 39.900 euro kunnen oplopen. De bank heeft aan het schepencollege beleefd gevraagd of er met de voortschrijdende duur van de werken geen regressief tarief kan gehanteerd worden. Het College gaat daar niet op in maar laat toch uitschijnen dat de bank opnieuw contact kan opnemen als de werken langer duren dan gepland.

Me dunkt is het retributiereglement toch aan herziening toe.

РIn het verleden is al ̩̩n keer een vrijstelling toegekend die absoluut niet is voorzien in het reglement. Een handelszaak kreeg toelating om zijn activiteiten tijdelijk voort te zetten in een container op openbaar domein. Gratis.
– Wat met die contante betaling van de retributie als men nauwelijks weet hoelang de werken zullen duren? Kan er niet in schijven betaald?
– Wat bij onderbreking van de werken wegens overmacht? Vriesverlet bijvoorbeeld, of een rechtszaak zoals met de Zilvertorens.
– Kunnen die bedragen niet wat meer gediversifieerd per m²?
– Inname van grote oppervakten gedurende lange tijd kan wel eens wijzen op werken die de stad verfraaien…Waarom zo hoog “beboeten”?
– Vanaf 2010 gaat de retributie naar Parko bij inname van parkeerplaatsen. Waar en wanneer is dat beslist?

In een nota aan het schepencollege geeft men de jaarlijkse opbrengst weer van de retributie.
2008: 79.430
2009: 73.276
2010: 64.380
2011: 58.190 euro.
We veronderstellen dat die bedragen enkel slaan op de inname van grote oppervlakten.
De stadsbegroting 2012 raamt de opbrengst van “andere belasting op gebruik van openbaar domein” op 587.00O euro. (Exclusief terrassen, kiosken, frituren,…) In 2010 werd hiervoor 272.036 euro als rechten beschouwd (daarom nog niet geïnd…).

P.S.
Merk even het verschil op tussen wat men voor 2011 heeft begroot en wat dan 2010 als invorderingsrecht beschouwt (tussen haakjes):
Belasting op plaatsing van terrassen, tafels en stoelen: 24.000 (8.430)
Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen…: 47.000 (22.751)
Belasting op ander gebruik van de openbare weg: 49.000 (57.470) – enkel hier onderschatting
Andere belastingen gebruik openbaar domein (gedoogzaamheid): 587.000 (272.036)