Nultolerantie ! Sluitingen ! Camera’s ! Huisarrest ! Straatverbod ! Uitwijzingen ! Thuisdetentie ! Systematische fouille !

Zie ook nog een naschrift onderaan

Burgemeester Stefaan De Clerck heeft gisteren in de gemeenteraad van den dertiende februari 2012 zijn plan om de strijd aan te gaan tegen de stadscriminaliteit ontvouwd.
En wat voor een plan! Ene Geert Wilders van de Nederlandse ultra-rechtse PPV zou er nog van opkijken. JA.

Het begon nochtans redelijk goed. Gematigd. Burgemeester en burgvader wou in een inleidende beschouwing wel pleiten voor een krachtdadig optreden tegen fenomenen als drugsdelicten, diefstal met geweld en illegaliteit, maar de acties moesten nu toch weer een niet al te excessief karakter vertonen. Ook wou hij na de harde aanpak (schoonvegen van de onveilge buurten) evenzeer aandacht besteden aan de “wederopbouw” van een veilige samenleving. (We dachten al: hier is de jonge Stefaan terug, met het hart ter linkerzijde. De man van de justitiehuizen.)

Maar toen kwam punt 5 van het strijdplan, getiteld: “individuele maatregelen .”
Onze burgemeester (voormalig minister van Justitie) wil de mogelijkheid onderzoeken om als burgemeester bepaalde individuen onder huisarrest te plaatsen. Een pilootproject in de Stad Kortrijk! Voorts wil hij een experiment rondom het inlassen van een straatverbod voor bepaalde crimineeltjes of lastigaards. Ook in Kuurne! En de werking van de zgn. Safe Party Zone moet uitgebreid. (Hierbij ontzegt men bepaalde personen de toegang tot fuiven.) De burgemeester gaf de politie tot eind febrauri machtiging tot systematische fouille. Wordt die periode verlengd?

Punt 6 ging over “criminaliteit en illegaliteit.”
Criminele illegalen moeten stante pede, onverbiddelijk en adequaat worden uitgewezen.

Punt 8 was ook niet mis: “aanpakken van kraakpanden“.
We mogen die panden niet laten bestaan. Desnoods gooien we de deuren en ramen eruit, of we metselen alles dicht. Sneller leegstandbelasting toepassen. En volgens de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester die leegstande panden opeisen om er bijvoorbeeld daklozen onder te brengen.

En dan dat “cameratoezicht in publiek ruimte” (punt 4).
De burgemeester verwacht een investering van ca. 560.000 euro over de periode 2012-2014. Voor dit jaar 300.000 euro (waarvan 50.000 ingeschreven op de begroting van de politiezone). Nog dit jaar moeten camera’s komen op de meest kwestbare plekken (dat zal dan de Zwevegemsestraat zijn, de Doorniksestraat en de Stationsbuurt?) en waar reeds de nodige bekabeling is voorzien. Voorlopig zeker nog geen camera’s aan de invalswegen, – een eis van de VLD-coalitiepartner. De burgemeester erkent dat er een geografische verschuiving van de straatcriminaliteit zal plaatsgrijpen.

Een “geïntegreerde aanpak” is nodig (punt 3).
We gaan voor de stadsdiensten, het OCMW en de politie een “coördinator integrale veiligheid” aanstellen (dus geen aparte schepen voor veiligheid, zoals het Vlaams Belang bepleit). We gaan door met het intrekken of weigeren van diverse vergunningen. We gaan door met het uitdelen van gemeentelijke administratieve sancties. In de Zwevegemsestraat voorziet het SOK negen nieuwe panden zodat de straat een heel andere sfeer zal uitademen.

Er komt een “verscherpt driehoeksoverleg” tussen burgemeester, politie en procureur (punt 1).
We komen frequent bijeen om informatie uit te wisselen. Het parket zal geen enkele zaak seponeren.

Naar “een optimale organisatie van de politie” om beter in te spelen op stadscriminaliteit (punt 2).
We handhaven de nultolerantie met FLEX-teams en federale agenten in burger. Er komt een betere recherche. We versterken de “nabijheidpolitie”. Een bijkomende “politiewinkel” (ook antenne genoemd) is mogelijk (een vraag van de SP.a, waar VLD nu plots tegen is). Jawel, er komt een audit van de politie, maar niet door een extern bureau, wel door A.I.G. (Eens kijken of ons politiekorps met zijn vele officieren een mexicaans leger is. Dat was een vraag van de SP.a.)

Betrokkenheid van het Handelsdistrict op vlak van veiligheid en overlast” (punt 7)
Het handelsdistrict moet zich ook bekommeren om winkeldiefstal, vandalisme, hangjongeren, overlast. Het WIN (winkelinformatienet) moet geoptimaliseerd. Integratie van de veiligheidsinfrastructuur: particuliere camera’s en beveiligingsmaatregelen, verlichting.

Uitbouw van politionele functie in de regio en de Eurometropool” (punt 9)
Er moet een parketjurist komen voor de aanpak van de grenscriminaliteit. (Fransen doen nog altijd moeilijk hierover zegt de burgemeester. Veiligheid is daar de bevoegdheid van de “prefectuur”.) Er komt een stageopdracht voor een aspirant-hoofdcommissaris voor de uitbouw van de operationele samenwerking van de politiediensten in de regio.

NASCHRIFT
Het veiligheidsdebat in de gemeenteraad duurde van 20u12′ tot 23u28′.
Philippe De Coene sprak 39 minuten. Maarten Seynaeve 52 minuten. Bart Caron 15. Eric Flo 6. Anthony Vanden Berghe 15. Roel Deseyn: 15. Patrick Jolie 15. En de burgemeester himself 33 minuten.
Bij de uiteenzetting van het negenpuntenplan was nog één journalist aanwezig: Mieke Verhelle van het “Kortrijks Handelsblad”. De radioman (Bas Dewilde) was net vertrokken. WTV was er wel.
In de zitting is ook het stads- en OCMW-budget 2012 besproken. Gedurende heel de zitting is op geen enkel moment de aanwezigheid van onze sterreporters van Het Nieuwsblad (Kris Vanhee en Freddy Vermoere) en Het Laatste Nieuws (Peter Lanssens) opgemerkt. Een ware schande is dat ! Wat bezielt die gasten eigenlijk? Waar is hun journalistieke deontologie gebleven? De plicht tot informeren! Het is overigens niet de eerste keer dat zij ostentatief wegblijven bij de belangrijkste Raad van het jaar.