We gaan elektronisch stemmen (1)

De beslissing moet nog vallen in het schepencollege en in de gemeenteraad van maart, maar het is zo goed als zeker dat we digitaal gaan stemmen.

Maar eerst even dit.
Net omdat er in oktober verkiezingen zijn is men bij Binnenlandse Zaken wel verplicht om het aantal inwoners per gemeente en per provincie te publiceren. Dat cijfer bepaalt immers hoeveel raadsleden er kunnen verkozen worden. Welnu, volgens het Belgisch Staatsblad van 23 februari is in Kortrijk de kaap van 75.000 overschreden. Het officiële bevolkingscijfer per 1 januari is nu 75.162. Zoals hier al meerdere malen is aangestipt hebben allerhande instanties de meeste moeite om tot een zelfde resultaat van de telling te komen. In de stadsbegroting 2012 bijvoorbeeld heeft men het over 74.911 inwoners. Op een federale website telt men er 75.645.

Bon.
Nog 231 dagen te gaan en op 14 oktober dan mogen we provinciale en gemeentelijke raadsleden kiezen.
Dit zal digitaal gebeuren in de gemeenten waar dat vroeger al het geval was, maar het kan nu ook in zes centrumsteden, te weten: Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Oostende, Roeselare.
Brugge doet al zeker mee. Roeselare is ook geneigd om ja te stemmen. In Kortrijk is men nu bezig met een kostenraming. Want het zit zo: de digitale stemmachines krijgen we wel gratis in bruikleen, maar de gemeenten moeten wel instaan voor de bewaring (opslagruimte!), de kosten voor onderhoud en eventueel herstel of vervanging. (De “computers” worden geacht 15 jaar mee te gaan.)
In Mechelen schat men de kosten op 30.000 euro.
Er zullen meer bijzitters nodig zijn, en aangezien we digitaal tot 15 uur kunnen stemmen moeten die ook te eten krijgen. Anderzijds staan daar ook besparingen tegenover. We hebben geen tellers meer nodig. (In Kortrijk zijn er traditioneel 30 stembureaus.) Een meevaller voor Kortrijk is ook dat we geen nieuwe stemhokjes moeten kopen.

Maar weet u waarom we hier praktisch zeker digitaal zullen stemmen?
Om een heel eenvoudige, triviale reden. Op 14 oktober is de Xpo bezet vanwege het Interieur-evenement. De telbureaus (honderden mensen) kunnen daar dus niet worden ondergebracht…