Gebruik van de loods op Kortrijk-Weide is gratis !

Het schepencollege heeft dat beslist. (Kan dat zomaar, zonder daar de gemeenteraad bij te betrekken? Het is de Raad die de retributies voor het gebruik van stadseigendom bepaalt, al gaat het maar om een nultarief of om een vrijstelling.)

De loods op Kortrijk-Weide is sinds 30 januari eigendom van Stad.
Sindsdien (nou ja, al van vroeger – ons kent ons) stromen er aanvragen binnen om van die loods gebruik te maken. Het schepencollege heeft onmiddellijk bepaald dat enkel toestemming kan verleend worden bij aanvragen van bedrijven en onderwijsinstellingen, waarbij expliciet fuiven zijn verboden. Personeelsfeesten (aanvraag Barco, 1500 mensen verwacht) en bedrijfsfeesten (aanvraag bvba Esca Food, 500 deelnemers) kunnen blijkbaar wel. Howest-Kortrijk en Brugge plannen in maart op de site een heuse “creativity week” voor studenten en kunstenaars.

Men zal dus geen gebruiksvergoeding aanrekenen. Organisatoren moeten wel de energiekosten betalen, de opkuis doen en instaan voor de nodige verzekeringen en veiligheidsmaatregelen.

Volgens de directie Facility zou men eventueel wel een vergoeding kunnen vragen ten belope van 6 procent van de boekhoudkundige waarde. (Waar komt die regel nu plots vandaan?)
Die waarde bedraagt 500.000 euro wat een huur van 30.000 euro op jaarbasis zou betekenen. En aangezien er in de loods geen infrastructuur aanwezig is beschouwt men een dagvergoeding van 100 euro als redelijk en billijk.