Nieuw ontmoetingscentrum De Neerbeek niet meer voor dit jaar

Hoelang wordt er nu al gebakkeleid over de renovatie en de uitbreiding van het OC De Neerbeek in Bissegem? Alleszins al sedert begin 2010. (Of vroeger, al in 2008.) Een masterplan voor Bissegem-centrum kwam er in maart van dat jaar 2010. Uiteindelijk moesten de Bissegemnaars nog wachten tot april 2011 eer er een architectenbureau kon aangesteld. Het voorontwerp van bvba Urbain Architectencollectief (Ledeberg) is tenslotte goedgekeurd in juli vorig jaar. Geraamd bedrag 1.200.017 euro (incl. BTW) waarvan 617.000 euro (excl. BTW) euro kosten specifiek slaan op de brandweerkazerne.
En nu, – eindelijk – komt er een openbare aanbesteding van de werken. De nieuwe raming ligt niet erg veel hoger dan voorheen: 1.259.999 euro (inclusief). Het architectenbureau vraagt 8 procent ereloon op die som (op de uitgevoerde werken).

Er is intussen veel gebabbeld geweest met allerhande Bissegemnaars.
En die zijn stelselmatig bijkomende eisen gaan stellen ten bedrage van 172.637 euro voor een berging en regiekamer, een terras, de isolatie van een dak en een toegangscontrolesysteem.
De aannemer die wil winnen maakt dus best een prijsopgave waarbij de gevraagde bijkomende opties min of meer mogelijk zijn binnen het huidige beschikbare budget. Achteraf moet hij dan maar wat méérprijzen aanrekenen wegens onvoorziene werken, een stabiliteitsonderzoek, andere vermoedelijke hoeveelheden, of de stijging van de staalprijs.

De timing nu.
Voorheen (een jaar geleden) had men wel gedacht dat de werken zouden zijn afgelopen in oktober van dit jaar, dus omstreeks de gemeenteraadsverkiezingen. Pech voor schepen Stefaan Bral uit Bissegem. Nu hoopt men dat de werken in mei kunnen starten en dat het OC kan in gebruik genomen worden in januari 2013. (De kazerne in april 2013.)