Een meerderheidsaandeelhouder bij KVK ? Dat mag niet !

In maart 2010 heeft het bestuur van de voetbalclub (de cvba “Kortrijk Voetbalt”) er zich in enkele dagen tot tweemaal toe verbonden om de statuten zodanig aan te passen dat een aandeelhouder nooit meer dan 24,9 procent van de aandelen zou kunnen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks via verwanten. De vrijgekomen aandelen zouden dan bij het bredere publiek verspreid worden. Schepen Bral (van sport) vond dat prachtig. Hiermee zou KVK een groter draagvlak krijgen bij Kortrijkzanen en supporters om nog meer gemeenschapsgeld in de wacht te slepen. Verstaan? Ja toch.

Die overeenkomst met het Kortrijkse stadsbestuur is door de gemeenteraad (door wij allen) van 10 april 2010 goedgekeurd.

Heeft iedereen dat nu vergeten?
Dat pacta sunt servanda, of zoiets? Dat “wat geschreven is, blijft geschreven”?
We lezen zopas in de gazetten dat de familie De Grijse nu nog 15 procent van de stemgerechtigde aandelen in handen kreeg, plus nog “een pak” B-aandelen. Bovenop de 49 procent die wijlen Jean-Marc De Grijse al bezat.

Dat mag dus niet. Het kan niet.
Burgerjournalistiek als die van kortrijkwatcher kan er ook niet veel aan doen hoor als er iets niet klopt.
Het is nu eenmaal zo. Het is zo overeen gekomen. Dat het niet kan.
Zo ondertekend, zelfs door de burgemeester. En de secretaris van Stad. Is dat erg? Kun je als Kortrijkzaan of raadslid daarmee naar de juge trekken?

Die spreiding van de aandelen was de eerste van de zes (harde) voorwaarden waartoe de club zich verbond om van stadswege (van ons allen) een toelage van 300.000 euro “bij wijze van sponsoring” te krijgen. Méér nog: als aan die voorwaarde(n) niet was voldaan tegen eind 2010 zou de voetbalclub verplicht worden om die som van 300.000 euro terug te betalen aan Stad.

Waarop wacht schepen van sport Stefaan Bral om de nodige stappen te ondernemen?
En indien de schepen doet alsof zijn neus bloedt, durft er dan een of ander raadslid in de volgende gemeenteraad enige interpellatie indienen?

P.S.
Het geplaatst kapitaal van 269.941 euro is al jaren onveranderd gebleven. Voor de aandelen van categorie A 223.991 euro en voor categorie B 46.000 euro. Niet-opgevraagd kapitaal 15.750 euro. De nominale waarde van de aandelen kennen we niet. (Vroeger – voor het boekjaar 2004-2005 – was dat 1 euro, voor een kapitaal van 25.000 euro.)