Cowboy Henk kost ons eigenlijk niks

Een erratum !
In onze editie van 26 februari deden we hier een poging om de kosten te berekenen van Henkie. En moesten toegeven dat we het niet echt goed wisten. We kennen bijvoorbeeld het honorarium niet van de ontwerper en van de geraadpleegde plantendeskundigen, de onderhoudskosten (al of niet door eigen personeel), de concessievergoeding voor het gebruik van de rotonde.

Voormalig schepen Philippe De Coene laat ons nu weten dat er geen concessie moet betaald, dat de deskundigen (tot en met 2006 dan toch) niks kostten en dat cowboy Henk eigenijk slecht werd onderhouden.
En daarbij moeten we toch bedenken dat een rotonde aanleggen en onderhouden toch ook veel geld kost. Hij raamt die kost over acht jaar heen op minstens 44.000 euro. Of het dubbele daarvan als men viermaal per jaar de aanplanting vernieuwt.

Ja, het is maar hoe je het bekijkt.
Schepen Guy Leleu houdt er in verband met de prijs van het desingtoilet aan Sint-Rochus een gelijkaardige redenering op na. Dat toilet kost dan wel 168.233 euro, maar een gewoon sanitair had ook algauw 98.000 euro gekost.