Naar een globale marketingstrategie

Ja, het begint in bepaalde middens te dagen.
Allerhande versnipperde, kortetermijn-acties om Kortrijk op de kaart te zetten ondermijnen de slagkracht van citymarketing. Een aantal commerciële spelers gaan nu samen met het stadsbestuur een grootschalig stedelijk marketing initiatief ontwikkelen. Nu? Dat is vanaf grote momenten in dit voorjaar nog (Pasen, Sinksen) over de zomer heen (braderie, 11 juli, zomercarnaval) tot september-november (Budafabriek, Interieur, Heropening Ring Shopping) van dit verkiezingsjaar.

Middels een brainstorming bij Howest hoopt men te komen tot originele en nieuwe initiatieven. Zo wil men nu ook geordend gebruik maken van de sociale media. De coördinatie van het project is in handen van het marketingbureau van Kurt Ostyn en ambtenaar Tom Delmotte van de dienst communicatie. Hoofddoel is eigenlijk eenvoudig: meer bezoekers naar Kortrijk brengen.

Wat mag dat kosten?
Volgens een eerste raming is niet minder 250.000 euro vereist. Voor dit jaar.
Voor de print-middelen bijvoorbeeld 66.500 euro, voor audio-visuele middelen 83.200 euro, voor producties 33.000 euro.
Voor de helft daarvan (125.000 euro) wil men beroep doen op een vroeger engagement van Foruminvest. (Wat er op wijst dat Foruminvest – toen nog de NV-Sint-Janspoort- nog altijd niet al zijn beloften heeft nagekomen zoals vervat in een charter met Stad en het SOK. Ongelooflijk.)
Stad zelf wil voor het project 50.000 euro uittrekken. Het resterende bedrag zou dan volgens een verdeelsleutel worden opgehoest door commerciële partners (zoals K-in-Kortrijk, het Ring Shopping Centrum Noord, Dacathlon, Pottelberg, Xpo) en het BID (handelsdistrict) van de centrummanager.

P.S.
Bij de bespreking van dit punt in het schepencollege verliet Lieven Lybeer de zitting. Waarom? Gaat hij niet akkoord met het (commerciële) project?

Naschrift

De redactie van Kortrijkwatcher heeft al meermaals acties/middelen gesuggereerd om Kortrijk op de kaart te zetten, om meer bezoekers aan te trekken.
Even herhalen.
– Een waterbus op de Leie.
– De invoering van een stadsmunt.
– Een prettig stadskaartje bedelen.
– Een paaldorp bouwen.
– Een drijvende tuin op de oude Leie (die ook toegankelijk is).
– Tuk-tuks als taxi-vervoer.
– Evenementen, gebeurtenissen die bezoekers (en inwoners) perplex doen staan.