Dossier gemeentefinanciën in “Het Laatste Nieuws” (1)

Waar gaan we dat schrijven?
De krant HLN pakt vanaf vandaag uit met een eerste dossier over de gemeentefinanciën in het Vlaamse land. Per gemeente. En dat eerste dossier (met een ware barnumreclame aangekondigd) slaat dan nog op onze stad Kortrijk ! Twee volle bladzijden in de regionale editie !! Dat we dit nog mogen meemaken !!!!

Waarom kijkt kortrijkwatcher hierbij enigszins verbaasd op? Waarom kan onze gemeenteraadwatcher een vilein glimlachje niet geheel onderdrukken?
Omdat de lokale reporter van HLN (Peter Lanssens, schuilnaam LPS) al enkele jaren bij de bespreking van zowel de jaarrekening als de stadsbegroting ofwel 1) de gemeenteraad verlaat, oftewel 2) niet eens opdaagt voor de zitting. Zelfde deontologisch schuldig verzuim is overigens het geval bij de reporters van “Het Nieuwsblad”.

Onze plaatselijke persjongens – van de gazetten van de dode bomen – laten ter verantwoording van hun absenteïsme (ook een vorm van desinformatie) wel eens uitschijnen dat zij vanwege de Brusselse redactie de richtlijn krijgen om niet al te veel met cijfers uit te pakken, en zijn daarenboven de mening toegedaan dat de mensen niet zijn geïnteresseerd in begrotingen en jaarrekeningen. Wat natuurlijk niet waar is. Waarom zou zo’n populistische krant als HLN dan beginnen (uitpakken) met een dossier over de financiële toestand in de
308 gemeenten?

Kortrijkwatcher zal – ten behoeve van zijn niet-lezers van HLN, en dat zijn er velen – nog wel een keer een overzicht geven van de conclusies die HLN verbindt aan haar overzicht van inkomsten en uitgaven en schulden van onze stad. Met kommentaar, vanzelfsprekend.

Bepaalde uitspraken van de krant zullen op het stadhuis zeker niet erg worden geapprecieerd. Die aankondiging op de frontpagina alleen al, in koeien van letters: “Kortrijk verdubbelt schuldenberg”. En binnenin dan: “Kortrijkzanen betalen meer belastingen dan Gentenaars“. Erger nog: begrotingsspecialist prof. Matthijs geeft Kortrijk slechts een 4 op 10 op zijn rapport.
Eerlijk gezegd, wij bij KW (berucht als uiterst negatieve krant) vinden dat rapport nogal kras. De gazet moet verkopen, schuwt geen sensationele kop. Zelfs, of zeker als gaat om een eerder dor onderwerp wat op te fleuren.

NU

HLN spreidt de cijfergegevens over twee verkiezingsjaren (2000 en 2006), én een kolom getiteld “NU”.
Het jaar NU slaat eigenlijk op de meest recente, gekende rekening, die van 2010. Dat is een tijdje geleden. Waarom heeft men niet even (tot in april-mei) gewacht op de meer actuele gegevens uit de rekening van 2011? En waarom wordt de begroting 2012 en het financieel beleidsplan 2012-2014 (dat bestaat!) niet in aanmerking genomen om een voorspelling te doen voor de toekomst?
De keuze dan in de kolom voor het jaar 2006 is in een bepaalde zin niet echt relevant. De huidige, nieuwe regerende coalitie van CD&V en VLD had op de uitgaven en inkomsten van toen immers geen vat. Om de evolutie binnen deze legislatuur te schetsen ware het beter geweest om te vertrekken van de cijfers van het jaar 2007.

(LPS)

De plaatselijke reporter van HLN heeft in eigen persoon de bijgaande interviews met de Kortrijkse raadsleden en de burgemeester afgenomen. We zien het nu pas. Ongelooflijk. Het gaat hier wel degelijk om dezelfde reporter (lps) die ostentatief de gemeenteraad verlaat als de oppositie het woord neemt over gemeentefinanciën.
Mogen we dit gedrag als een soort einde van alle professionele vormen van journalistiek beschouwen?
Hoe wist (LPS) wat voor vragen te stellen? Had hij de nodige kennis over de materie in huis om enige confronterende repliek te plaatsen?
Zou hij ooit in al die jaren ook maar enig (één) document over begrotingen of jaarrekeningen ter inzage hebben genomen? Als de burgemeester bijvoorbeeld beweert dat Stad geen schulden buiten de begroting houdt, wat heeft de interviewer (LPS) dan daarover als zijn mening te kennen gegeven? Dat het niet waar is?? En kon hij dat dan aantonen? Ach…