Krijgt Buda Kunstencentrum méér dan 1 miljoen?

De pré-adviezen van de beoordelingscommissie en het Agentschap Kunsten en Erfgoed laten uitschijnen dat daar wel degelijk enige kans toe bestaat.
Voor de structurele subsidiëring voor de periode 2013-2016 vroeg de vzw Buda KC 390.490 euro méér dan vroeger om uit te komen op een voorgesteld bedrag van 1.288.002 euro.

In de inhoudelijke beoordeling is de commissie vol lof over de werking van het kunstencentrum. Buda is een toonaangevende speler in West-Vlaanderen en bereikt met het festival NEXT een vrij groot publiek tot buiten de grenzen van de regio. Vandaar dat een significante stijging van de huidige subsidie zeker is verantwoord, maar misschien niet voor het volledige bedrag dat is opgevraagd.
De commissie heeft toch twee kritische bemerkingen.
1) De filmprogrammatie is waardevol maar mag wat “avontuurlijker”. (Wat een larie!)
2) De commissie had gehoopt dat men met de plannen (het concept) voor de Buda-fabriek al wat verder zou staan.
(Dit laatste oordeel bedreigt enigszins de subsidiëringsbehoefte ten aanzien van de “fabriek”. Het is een spelletje. Maar met een redelijke repliek en een betere virtuele voorstelling van de programmering valt dit nog recht te zetten.)

In de zakelijke beoordeling van de werking vindt ook het Agentschap dat een stijging van de subsidie alleszins is verantwoord op vlak van personeelskosten en artistieke productiekosten. Maar minder omwille van het groeiende promotiebudget en de reis- en verblijfkosten. (Tussendoor valt te lezen dat Stad toch niet zo gul is in de betoelaging van Buda KC.)

Het is nu aan minister Joke Schauvliege om finaal te beslissen. Officieel gebeurt dit op de ministerraad van vrijdag 29 juni.

P.S.
Naar verluidt kregen alle aanvragen van Kortrijkse culturele organisaties een positief pré-advies voor de nieuwe subsidieronde. We hebben het dan over (bijvoorbeeld) De Kreun, het Festival van Vlaanderen in Kortrijk, Humorologie, Theater Antigone, de Unie der Zorgelozen.