Broodjes en frisdrank voor onze spuitgasten

Op donderdag 5 januari waren onze pompiers al heel vroeg in de weer. Die druktemakers zijn altijd paraat. Er trok toen een stormdepressie over ons land zodat nog tot laat in de avond puin en omgevallen bomen moesten opgeruimd en water weggepomt. Dat vergt energie, of je nu vrijwilig bent of beroeps. Vandaar dat de mannen (vrouwen?) van dienst werden bevoorraad (door hulpdiensten?) met broodjes en frisdranken. Door particulieren ongetwijfeld, maar ook door Stad.

Stad kreeg nu de factuur toegestuurd van ‘t Sandwichhuis Poky. 240 euro.
De frisdrank kwam evenwel uit de frigo van de brandweerkazerne. (Daar kun je niet veel meer dan frisdrank aantreffen.)
Die leeggehaalde voorraad is inmiddels tot tevredenheid van eenieder nu weer aangevuld. De juiste dag waarop dit gebeurde is niet gekend maar de kostprijs wel: 128, 65 euroots. Ook die rekening vereffent Stad (dat zijn wij).
Men put daarvoor uit de begrotingspost getiteld “andere technische kosten”.

Ter info.
Stad zal dit jaar voor 1 miljoen aan werkingskosten betalen aan de brandweerdienst. De gewone uitgaven (dus zonder de investeringen) geraamd op 5,2 miljoen.