Late inning van de BID-belasting

Vanavond vergaderen de handelaars van het centrum verbonden aan de vzw Handelsdistrict, in het Engels “Business Improvement District”. Meestal geniet deze Algemene Vergadering van niet al teveel belangstelling.
Handelaars uit het kernwinkelgebied betalen een zogenaamde BID-belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte van hun commerciële vestiging. Volgens de oppervlakte loopt dit op van 200 euro tot 1.000 euro. Zeker weten we het niet, maar onze schatting is dat er zowat 750 potentiële belastingplichtigen zijn in het getroffen gebied. Maar omwille van hinder door openbare werken genieten een aantal handelaars van vrijstellingen. (In 2009 liep dit hoog op. Minstens 100.)

Het schepencollege is nu nog bezig met het inkohieren van BID-belastingen voor het dienstjaar 2009.
Volgens het reglement zijn de belastingplichtigen zelf verplicht om spontaan aangifte te doen. Bij gebrek daaraan of indien de aangifte laattijdig gebeurt of onjuist is wordt de belasting ambtshalve ingekohierd met daar bovenop een verhoging van 10 procent als een vorm van boete. Nu pas blijkt dat voor het dienstjaar 2009 er 108 handelaars niet voldaan hebben aan hun burgerplicht. Dat zal 29.040 euro opbrengen.
Vorig jaar zag het stadsbestuur (nog altijd voor het dienstjaar 2009) zich verplicht om 390 belastingplichtigen aan te schrijven. 257 formulieren keerden tijdig terug. Dit wil zeggen: voor 28 mei 2010. 14 genoten van een vrijstelling zodat de 243 ingeschrevenen 59.900 euro moeten ophoesten.

De opbrengst van de BID-belasting gaat naar de werking van het Handelsdistrict, vooral naar het salaris van de centrummanager.
Stad schenkt daar bovenop nog een toelage van 200.000 euro.

Voor het aanslagjaar 2008 waren er 316 ingeschrevenen en die brachten 39.500 euro op. 40 personen werden ambtshalve ingekohierd voor 5.115 euro.