We krijgen een zesde erkend lokaal dienstencentrum

Top op heden tellen we ter stede vijf lokale dienstencentra (LDC’s): de Zonnewijzer en de Condé (voor Kortrijk-stad), ‘t Cirkant (Marke), de Zevenkamer (Heule), de Vlaskapelle (Bissegem).
De “Seniorenacties K-Zuid” (???) en het Centrum Overleie zijn niet erkend als dienstencentrum. Maar nu de kaap van de 75.000 inwoners in Kortrijk is overschreden mag Stad volgens het Woonzorgdecreet een aanvraag indienen tot erkenning van een zesde LDC. Dat wordt dus het Centrum Overleie. Het schepencollege gaat alreeds akkoord.

Het Centrum Overleie is eigenlijk de materiële uiting van een samenwerkingsverband tussen Stad, het OCMW en het CAW Piramide. De financiering ervan is dus volstrekt onduidelijk.
Je kan er terecht voor een drankje of een soepje, om de krant te lezen, een babbeltje te slaan, de was te doen, om een douche te nemen of om er te leren koken. Centrumleider is Henk Vandenbroucke. Verder is er veel mankracht aanwezig voor buurtwerk (Mieke), programmatie (Noortje), verpleging (Marian), allerhande info (Kaat en Nathalie), logistiek (Celinka), inloopwerking (Christine, Ann en nog een Ann). Bijzondere aandacht gaat naar senioren, mensen die het iets moeilijker hebben of van minder welzijnskansen kunnen genieten.

Als het centrum door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend wordt als een LDC mag men hopen op een subsidie-enveloppe van 29.623 euro.
Er moet evenwel nog voldaan aan drie voorwaarden. Er moet een Centrumraad komen met minstens 9 leden. Er moet een kwaliteitshandboek opgesteld (met een zelfevaluatie!). En bezoekers moeten er warm kunnen eten. Maar is er op de bovenverdieping nu al een rolstoeltoegankelijk sanitair? Een aanbesteding van de werken is onlangs toch mislukt?