RADIO www.quindo.be: de 3 peak listeners van vandaag

Op 1 maart ging de nieuwe en pure internet radio Quindo van start. Met veel tromgeroffel. Een straffe radio voor het jonge volkje van Kortrijk en omstreken. Veel belovend want gedragen door jong talent en opgericht op initiatief van de hogeschool Howest, het muziekcentrum Track, het radiocentrum REC en stad Kortrijk. De studio’s zijn die opgekalefaterde van de oude Radio 2 op het Conservatoriumplein. Coördinator is Tom Christiaens, onze vroegere regionale chef van “Het Nieuwsblad”.

Radio Quindo wil muziek brengen die je elders niet hoort, aandacht schenken aan jong talent uit de regio en info geven over dingen die jongeren als relevant beschouwen. Goed zo.

Maar wat blijkt?
Het jonge volkje op onze KW-redactie en de kuisvrouw vormen blijkbaar het weinige publiek dat geregeld luistert naar www.quindo.be.
Onze senior writer houdt dit goed in de gaten via http://stream.quindo.be want wil weten of er hier op onze kantoren en in de drukkerij nog wel gewerkt wordt.
Op vandaag mon, 30 april 2012 om 16:17:18 uur was dit alleszins nog het geval. Op de stream lazen we toen immers : current listeners 0, peak listeners 0.
Maar sinds 16:22:28 hebben onze redacteurs blijkbaar het werk neergelegd. Nu lezen we dat er 2 current listeners zijn en 3 peak listeners.

We gaan eens kijken in onze redactielokalen om te zien wie er met een oordop aan het werk is.
Lezer, zie eens of er over enkele seconden opnieuw NUL listeners worden gemeld op de stream van quindo. Dan weet u genoeg hoe het zit.

vzw Oranjehuis valt weerom in de prijzen (2)

Vanmorgen heeft de Vlaamse regering (in dit geval Jo Vandeurzen) weerom – net als vorig jaar – 684.000 euro geschonken aan het Oranjehuis uit Heule, voor het project genaamd “Columbusexperiment”. (Kortrijkwatcher had het daar al over.)
Daarenboven kreeg het “Trainingscentrum Oranjehuis” nog 385.000 euro, te delen met een Brugs project.

P.S.
We hebben niets tegen het Oranjehuis als dusdanig. Wel stoort ons het totaal gebrek aan transparantie, niet enkel op financieel vlak. Ook qua kwalitatieve resultaten van de werking van het huis. En de verhouding personeel/cliënten.

Over onze SHM’s en dat ene SVK De Poort

In december 2010 heeft Stad bij Leiedal en het Welzijnsconsortium een studie besteld over ons sociaal huurwoningenpatrimonium. En dit met het oog op een eventueel nieuw doelgroepenbeleid met een bijhorend nieuw lokaal toewijzingsreglement voor kandidaat-huurders. Het onderzoeksrapport is nu met een jaar vertraging klaar gekomen. De studie werpt een verhelderende blik over dat patrimonium, maar jammer genoeg alweer met weinig actueel materiaal. De cijfergegevens slaan op toestanden van eind 2010.

WOONACTOREN
Op het grondgebied van groot-Kortrijk zijn er inzake sociale huurwoningen niet minder dan zeven aanbieders aan het werk. Vijf Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM), één sociaal verhuurkantoor (SVK) en het Vlaams Woningsfonds. Dat Vlaams Woningsfonds heeft wel een specifiek doelgroep: grote gezinnen. Het OCMW begeeft zich intussen ook op die markt van het sociaal huurbesluit met bijv. woongelegenheden op de Dam en in de Nieuwe Lente.
Het totaal patrimonium van de zeven actoren bedraagt 2.896 woongelegenheden. (Met een totale leegstand van 187 woningen, – nog altijd een momentopname van eind 2010.)

Goedkope Woningen
– Vestiging: Kortrijk.
– Werkingsgebied: Kortrijk
– Patrimonium: 1.413.
– Leegstand: 131 (Venning: 60).

Eigen Haard is Goud Waard
– Vestiging: Menen (Lauwe).
– Werkingsgebied alhier: Aalbeke, Marke, Rollegem.
– Patrimonium: 442.
– Leegstand: 21.

Zuid-West-Vlaamse SHM
– Vestiging: Kortrijk.
– Werkingsgebied: Kortrijk, Lauwe, Bissgem.
– Patrimonium: 426.
– Leegstand: 6.

Eigen Haard
– Vestiging: Zwevegem.
– Werkingsgebied alhier: Bellegem.
– Patrimonium: 130.
– Leegstand: 2.

De Leie
– Vestiging: Wervik.
– Werkingsgebied alhier: Kooigem.
– Patrimonium: 16.
– Leegstand: 3.

SVK De Poort
– Vestiging: Kortrijk.
– Werkingsgebied: groot-Kortrijk.
– Patrimonium: 384.
– Leegstand: 10.

Vlaams Woningsfonds
– Vestiging: Brugge (halve zitdag in Kortrijk).
– Werkingsgebied: groot-Kortrijk.
– Patrimonium: 64.
– Leegstand: 14.

AANTAL SOCIALE HUURWONINGEN
Het streefdoel is alleszins 9 procent van het aantal woningen. Het gemiddelde is 8,6 procent. We geven hierna tussen haakjes per deelgemeente ook het aantal geplande sociale huurwoningen voor de periode 2011-2015.

Kortrijk-Centrum
1708 = 9,7% (gepland door twee SHM’s, het Woningsfonds en het OCMW: +177.)

Aalbeke
109 = 9,2% (+24)

Bellegem
130 = 8,7% (+28)

Bissegem
194 = 8,2% (+nul)

Heule
256 = 7,9% (+153)

Kooigem
16 = 5% (+nul)

Marke
228 = 7,6% (+71)

Rollegem
77 = 8,2% (+13)

WACHTLIJSTEN

Een totaal van 3.560 kandidaat-huurders. (Momentopname eind 2010. Cijfers dienen met een korreltje zout genomen.)
– Voor de vijf SHM’s: 2.564.
– SVK De Poort: 912.
– Vlaams Woningsfonds: 84.

Slechts een slordige 5 procent van het sociaal huurpatrimonium komt jaarlijks vrij. Per jaar bedraagt het aantal toewijzingen +/- 230. Met aftrek van het aantal verhuizingen slechts een 150-tal.

P.S. (1)
Het nieuwe lokaal toewijzingsreglement waarbij men prioriteit zal geven aan bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld senioren) moest al in februari zijn goedgekeurd in de gemeenteraad. Gisteren kwam het punt ter sprake op de OCMW-raad.

P.S. (2)
Leiedal krijgt voor de studie alleszins minimaal 24.000 euro.

Saldo van de reserves bij het OCMW bedraagt nog 2,3 miljoen euro

De jaarrekening 2011 van het OCMW komt vanavond aan bod in de OCMW-raad.
De opbrengsten bedroegen 44,29 miljoen euro. De kosten 56,64 miljoen.
Het resultaat van het boekjaar is dus negatief: – 12,35 miljoen.
Maar er was een gemeentelijke bijdrage van 11,13 miljoen zodat het over te dragen resultaat uiteindelijk – 1,22 miljoen bedraagt. Tel daar nog een negatief resultaat bij van het jaar 2010 en we krijgen per 31 december 2011 een negatief resultaat van MIN 1,751.992 euro.
Daarmee bedraagt het saldo van de reserves nog 2.316.877 euro.

Voor dit jaar 2012 zijn evenwel heel grote desinvesteringen gepland. Verkoop van patrimonium voor niet minder dan 11 miljoen euro ! “De Blauwpoort” alleen al in Waregem moet 9,2 miljoen opbrengen. En voor volgend jaar verwacht men nog een opbrengst van 4 miljoen bij de verkoop van gronden aan de Havenkaai. Maar dat geld mag niet gebruilkt voor pure exploitatie. Het is wel iets hé?

Update van de gemeentelijke profielschetsen

Zopas is online een actualisering van de gemeentelijke profielschetsen gepubliceerd. Zie www.lokalestatistieken.be
De gegevens voor de periode 2000-2009 zijn nu eindelijk volledig beschikbaar. En voor de jaren 2010-2011 zijn de datacellen her en der aangevuld, maar nog altijd veel te weinig.
Het is nog steeds treurig gesteld met onze statistische ijver, zowel in Vlaanderen als in geheel het land.

Voor het jaar 2011 zijn nog héél weinig gegevens verzameld, en wat we voor dat jaar te lezen krijgen is niet echt interessant voor het brede publiek.
Voor 2010 ontbreken nog altijd de meest essentiële economische data (bijv over werkgelegenheid) terwijl die toch gekend zijn.

Au fond zijn die gemeentelijke profielschetsen vooral interessant omdat ze een evolutie weergeven over een periode van tien jaar. En vergelijkingen mogelijk maken met de ratio’s in regionale steden en de totaliteit van de Vlaamse gemeenten.
Enkele voorbeelden.
– Aantal vreemdelingen in Kortrijk: 4.295. Dat is 57,3 op 1000 inwoners. In regionale steden gemiddeld 73,7 per 1000.
– Ontvangsten in gewone dienst: 1.546 euro per inwoner. In regionale steden 1.605 euro.
– Uitgaven: 1.518 euro, tegenover 1.531 euro.
– Uitstaande schuld per inwoner: 2.179 euro. In de regionale steden: 1.361 euro.
– Gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond per m²: 136,2 euro tegenover 140,4 euro in regionale steden.
– Gemiddelde verkoopprijs van gewoon woonhuis: 153.798 euro tegenover 175.989 euro in regionale steden.

Het JOC koopt een lijnbus

Tweedehands wel te verstaan en niet om mee rond te rijden.
Het Jeugdontmoetingscentrum moet tegen eind van dit jaar zijn lokalen in de Filip Van de Elzaslaan verlaten. (De vzw Vormingshuis Talent&Co heeft het gebouw gekocht voor de groep Intro van Lieven Lybeer.) Beloofd werd dat het JOC het kopgebouw van de NMBS-loods zou inpalmen. Er is een ontwerper aangesteld (TV1+1 uit Kortrijk) maar die heeft men nu vriendelijk bedankt voor de bewezen diensten. De raming voor de werken bedroeg immers bijna 1 miljoen euro, zowat het dubbele dan men had voorzien.

Er is nu gekozen voor een alternatieve piste. Het JOC zal vijf beuken van de goederenloods inpalmen. Hierbij opteert men dan voor een “nomadische invulling”. In die ruimte komt er een “box-in-the-box” en een aantal “ready-mades”. Bijvoorbeeld een treinstel, containers en een lijnbus. Na veel zoekwerk heeft men nu zo’n lijnbus gevonden bij de bvba NM Consulting&Trading uit Merchtem. Voor slechts 2.915 euro (incl. BTW). Een financiële meevaller. De bus zal dienst doen als muzieklokaal.
Door te werken met ready-mades hoopt men het JOC een onderkomen te geven voor zoiets van 300.000 euro.

Maar.
Wat is de bestaansreden van het JOC?

Doet Arne Vandendriessche het of doet hij het niet?

Sinds enige tijd covert een VRT-website www.deredactie.be de komende gemeenteraadsverkiezingen, zelfs voor iedere gemeente apart.
De website is interactief en marketeerjongen Arne Vandendriessche is er al in geslaagd om zichzelf te promoten met een filmpje (“in een zotte bui opgenomen”) onder de titel “verkoop uzelf”.
Arne woont in Heule en was bijna twee jaar woordvoerder van Vincent Van Quickenborne toen hij nog minister van Economie was. Niets van gemerkt maar daar gaat het even nu niet over. Nu is Arne deeltijds aan de slag op het kabinet van de minister van Pensioenen. Hij verzorgt er de communicatie rondom de pensioenhervorming. Ja.

Arne vertelt in zijn filmpje dat hij in het verleden gezworen heeft van nooit in de politiek te stappen. Nooit – maar dan ook NOOIT – zouden we zijn kop op een verkiezingsaffiche zien prijken. Maar nu zit hij in de knoop met zichzelf. Hij twijfelt. Staat naar eigen zeggen voor een dilemma. (Arne weet niet goed wat een dilemma is.)

Verscheurende vraag is: of hij toch niet zou deelnemen aan de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen, – uiteraard op de VLD-lijst?? En hij roept onze hulp in. Wat moet hij doen? Zeg het hem nu toch. Twitter maar. Schrijf iets op facebook. Alle tips zijn welkom.

Intussen vermeldt Arne in de gauwte (“heel rap”) drie van zijn mogelijke programmapunten, zaken die hij wil veranderd zien in onze stad.
РTen eerste iets over veiligheid. Hij gaat wel een keer op stap en ziet ook wel dat er iets niet pluis is in de Reynaertstraat. Er zijn wel degelijk problemen. Vandaar zijn voorstel: het stadsbestuur moet meer gaan praten met de caf̩bazen.
– Ten tweede valt het Arne op dat Kortrijk wel degelijk troeven heeft als studentenstad. Vandaar dat hij het spijtig vindt dat studenten buiten de stad worden gehouden.
– Ten derde vindt Arne dat er “meer experiment” moet komen. “Alles moet hier uniform en serieus zijn en hetzelfde zijn.” (Hij verwijst hierbij naar de muziekwereld.)

Dat zijn dus de drie zaken die hij nog wil verwezenlijkt zien, tenminste als we hem zouden aanraden van toch “in de politiek te gaan”.

Wat zou Kortrijkwatcher zo’n gast als Arne nu dan wel kunnen adviseren?
Arne wordt straks pas dertig. Hij heeft dus nog veel tijd (alvorens deel te nemen aan de verkiezingen) om zich beter te informeren over het politieke reilen en zeilen in zijn stad.

ARNE !! Goed luisteren.

1. Burgemeesters en schepenen zijn al jaren druk in overleg met de cafébazen. (Laatst nog ongeveer op de dag van opname van uw filmpje.) Weet je nog, van schepen Hilde Demedts zaliger? En Stad heeft het nu zelfs over uniforme terrassen.
2. Stadsbestuur doet er alles aan om studenten naar de stad te lokken. Besteedt daar op alle mogelijke manieren veel geld aan. Vraag het maar aan schepen Jean de Bethune. Of aan uw minister-raadslid.
3. Qua experimenten verwijzen we naar wat er zoal gebeurt in het muziekcentrum Track, De Kreun, het Budakunstencentrum, radio Quindo, Humorologie. Novarock.

Dus Arne. Stel je ooit maar een keer voor als kandidaat, maar dan met andere programmapunten.
Lees in afwachting kortrijkwatcher. Op Tinternet.

Budafabriek – daar zijn de eerste meerwerken…(1)

(Een update onderaan…)

Kortrijkwatcher heeft hoegenaamd voorlopig niets tegen het project van de Budafabriek, laat dit nogmaals gezegd zijn. Maar onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot is wel van plan om angstvallig te waken over het kostenplaatje. Onze redactie wil zich niet meer laten verrassen, zoals het geval was bij de kostprijs van het nieuwe stadhuis bijvoorbeeld, of het sportcompex Lange Munte, of de Xpo. Dieppe Throot heeft dat toen waarlijk niet goed bijgehouden. Het Astridpark ook niet! De site Callens.

Bon.
Lot 1 dus, dat slaat op de sanering, de ruwbouw en de afwerking van de fabriek.
Die werken worden uitgevoerd door de NV Ypado uit Ieper voor het inschrijvingsbedrag van 1.511.539 euro (incl. BTW). De firma heeft nu vastgesteld dat het wel erg gesteld is met een bepaald dak en dat het beter zou zijn om een geheel nieuw dak te bouwen in plaats van wat lapwerk te verrichten. Meerkost? 118.799 euro (incl. BTW). Dat is 7,8 procent méér dan het instelbedrag. Gelukkig maar, want als het 10% méér was geweest moest de zaak opnieuw voor de gemeenteraad komen.
Lot 1 wordt nu: 1.630.338 euro. Dat zal ook een weerslag hebben op het ereloon (7 procent?) van de ontwerper, het architectenbureau 51N4E.

Voor de goede orde geven we u nog even de aanbestedingsbedragen van de andere loten, voorlopig zonder eventuele meerwerken.
* Lot 2, elektriciteit : 266.843 euro.
* Lot 3, verwarming en sanitair : 285.583 euro.
* Lot 4, liftinstallatie: 74.415 euro.

Tel maar samen.
Er komen ongetwijfeld nog loten bij, want dat gebouw moet toch een likje verf krijgen? Meubilair? Bijvoorbeeld.

P.S.
Vergeet bij de berekening van de totale kostprijs de erfpacht niet: 650.000 euro.
Maar Stad verwacht subsidies, en een tegemoetkoming van de nonnen van het H.Hart. Uw krant KW houdt het voor u allemaal in de gaten. Geen paniek.

UPDATE
We zagen nog iets over het hoofd. Er zijn nog nutsvoorzieningen nodig…Aansluitingen voor gas, elektricieit en water. Geraamde kosten:16.161 euro.

Geen rits bij de samenstelling van de CD&V-lijst

Dat is ongeveer het enige politieke nieuwsfeit dat we konden horen in het zgn. kopstukkendebat van gisteren. Onze gazetten van de papieren perse hebben het niet onderkend…

Een vraag uit het publiek luidde: “Zal er bij de lijstsamenstelling binnen de christen-democratische partij opnieuw gewerkt worden met een ritssysteem waarbij afwissend een kandidaat van het ACW en van Unizo een plaats krijgt?”
Burgemeester Stefaan De Clerck wou eerst een beetje rond de pot draaien met te zeggen dat een lijst – hoe dan ook – evenwichtig moet zijn, een mix van jong en oud, mannen en vrouwen, mensen uit het centrum en de rand, enzovoort. Maar uiteindelijk klonk het kordaat dat er bij de komende raadsverkiezingen binnen zijn partij NIET zou gewerkt worden met een ritssysteem op basis van standen.

Tja. Dat was wel heel kordaat. Moet kunnen. Weet iedereen daar in de partij al van? Alle geledingen?

Van Stefaan De Clerck is geweten dat hij toendertijd als CVP-voorzitter al geheel komaf wou maken met de CVP als standenpartij. In Kortrijk is hem dat nog steeds niet gelukt. Echte “gildemannen” kunnen “de middenstanders” letterlijk niet luchten of zien. Dat is zo hoor, beste KW-lezer, NU NOG, jaja. De Unizo-mandatarissen en de ACW’ers vergaderen op elk niveau apart en op diverse plaatsen.
In de gemeenteraad heeft een raadslid (Martine Vandenbussche, bij god!) zich onlangs nog uitgeroepen tot ACW-fractieleider, naast de enig ware aangestelde Pieter Soens. Het staat allemaal niet in de papieren gazetten.

In het verleden ging het er bij de lijstvorming binnen de christen-democratie vaak heel heftig aan toe. Met wederzijdse scheldpartijen in de pers en in pamfletten. Oudere lezers van KW herinneren zich nog hoe ene Arseen Vanmaldergem in “De Volksmacht” (nu “Visie”) kon tekeer gaan. Het gebeurde dat de plaatselijke clerus (meneer de deken, een enkele proost) ter hulp werd geroepen om ruzies te beslechten, of men liet nationale figuren naar Kortrijk afzakken om knopen door te hakken: P.W. Segers, Theo Lefevre, en dichterbij Leo Delcroix, Etienne Schouppe.

Bollekesspel

Om de ruzies bij de lijstvorming ietwat beschaafd te houden heeft men hier bij de CVP al van in de 50’jaren de pariteitsregel ingevoerd.
Men sprak van een “verzoeningslijst“. Gemaakt door een Raad van Wijzen. “Verlichte geesten” genaamd, ja.
Evenveel Gildemannen op de lijst als Middenstanders én Boeren kan rekenkundig wel niet helemaal (41 plaatsen), maar toch bijna. Dus bij de ene verkiezing een keer 20 ACW’ers en 21 NCMV’ers, of omgekeerd – afhankelijk ook van welke standenvertegenwoordiger de lijst mocht trekken. En met toepassing van het ritssysteem: op pare of onpare plaatsen iemand van dezelfde stand.

Zo konden de CVP-hoofdkwartieren de kiezers uit de standen ook gemakkelijk informeren hoe te kiezen.
In onze Kortrijkse christen-democratische middens past men traditioneel in de kiescampagne het “bollekesspel” toe. Men verspreidt her en der “modellijsten” met de kandidaten van de eigen stand. Als de ACW’ers bijvoorbeeld 21 kandidaten hebben roept iedere kandidaat: “Stem voor mij én voor mijn 20 vrienden”. En de NCMV’ers roepen dan: “Stem voor de 20!”
KLUCHTIG NIET?

Het totale aantal naamstemmen per stand kan in de argumentatie van belang zijn voor de verdeling van de mandaten. Zelfs voor de vraag wie burgemeester mag worden.

Bij de laatste verkiezingen van 2006 zat men wel met een levensgroot probleem.
Men (??) wou een kartellijst met de N-VA vormen want men (??) vreesde geen (zetel)meerderheid meer te behalen. (Het ACW bij monde van Frans Destoop was daar fel tegen gekant).
Het ritssysteem kon niet helemaal meer worden toegepast aangezien men een plaatsje diende te vinden voor de (vijf) N-VA-kandidaten.

Lieve Vanhoutte kreeg een heel schone, direct verkiesbare plaats op nummerke vijf. En om het wiskundig enigszins logisch te laten voorkomen kreeg Marleen Debels de 10de plaats, Piet Vlieghe de 15de en Frederik Vlaminck de 20ste plaats. Veelvouden van vijf…

Lijsttrekker in 2006 was Stefaan De Clerck, onmiddellijk gevolgd door twee (!) figuren van de Gilde: Guy Leleu en Franceska Verhenne want er moest minstens één vrouw bij de eerste drie kandidaten. Op vier dus iemand van Unizo: Ann-Pascale Mommerency. Lieven Lybeer kon dan pas op de zesde plaats komen. Daarna volgden nog twee middenstanders: Stefaan Bral en Hilde Demedts. Pas vanaf de negende plaats (Alain Cnudde) kon het ritssysteem weer radicaal tot aan het eind toegepast. Aan de staart bijvoorbeeld stonden ACW’er Roel Deseyn (plaats 39), Jean de Bethune van Unizo (op 40), en gildeman Carl Decaluwé (op 41).

Probleem met de Kortrijkse CD&V is de verdeling van de mandaten. Hoeveel schepenen krijgen de standen elk? Welke stand krijgt de burgemeestersjerp? Het voorzitterschap van Leiedal en het OCMW? De toegepaste regels zijn in de loop der tijden nogal veranderd. We gaan er niet te diep op in wat het gaat om vormen van hogere wiskunde. Het meest eenvoudige systeem ging gepaard met het uitdelen van punten. Iedere stand moest evenveel punten krijgen. Het burgemeesterschap was bijvoorbeeld 2 punten waard, een schepenambt 1 punt, evenals Leiedal en OCMW.

Ja, burgemeester Stefaan De Clerck…PEINS MAAR EEN KEER GOED.
Zefs al zou u het ritssysteem dit verkiezingsjaar kunnen opheffen, dan nog zult u moet afrekenen met een sleutel ter verdeling van de mandaten over de standen heen. Laat het ons op tijd weten wat er nu is bedacht! Hou het simpel en maak dat er geen interpretaties mogelijk zijn. Hoed u bij voorakkoorden voor halve mandaten in de tijd! Remember de story met Manu De Bethune…
Beloof vooral niets aan de oppositie.

Daar zijn de Cebuanen weer !

Update onderaan

Al sinds 2005 is er tussen onze stad en Cebu City een stedenband. Enkel de lezers van kortrijkwatcher weten dit en zijn op de hoogte van wat zo’n stedenband aan heen-en-weer-gereis teweegbrengt.
Vorige zomer genoten tien Kortrijkse jongeren (8 meiden en 2 manneliijke begeleiders) van een gesubsidieerde snoepreis (“inleefreis”) naar het Filipijnse eiland. En nu is er een tegenbezoek van 15 jonge Cebuanen lopende. Zij blijven hier tot en met 26 april en logeren in gastgezinnen. Daarna trekken ze naar Haarlemmermeer want deze Nederlandse gemeente heeft al 20 jaar een stedenband met Cebu City.

Hoe brengen die jonge Cebuanen hier hun dagen door?
Ze bezoeken het stadhuis (het Team Jeugd!), het AZ Groeninge, enkele sociale projecten (De Kier, Poverello), lokalen van jeugdverenigingen, de Europese Commissie (?) en de paasfoor.
Op 23 april krijgen ze het gezelschap van illustere Cebuaanse stadsgenoten: politici, ambtenaren en commer̤anten. De delegatie staat onder leiding van de burgemeester van Cebu City, de heer Michael (Mike voor de vrienden, Рhij zit op facebook) Rama. Het gezelschap zal het OCMW bezoeken en de Harelbeekse verbrandingsoven. (We leren de 800.000 Cebuanen namelijk hun vuilnishopen composteren.)

Stad Kortrijk (dat zijn wij) subsidieert het snoepreisje van de Cebuanen met 12.500 euro: 8.000 euro voor “het programma”, 1.000 euro voor vervoer en 3.500 euro voor logement in hotel Damier.

Waarom staat dat nog niet te lezen in de gazetten? En ook nog niet op de website van Stad? De nieuwsbrief van de Noord-Zuidraad?

UPDATE
Stijn Van Dierdonck (de baas van de Noord-Zuid raad) heeft intussen kortrijkwatcher gelezen en vandaag (dinsdag) vlug nog een persbericht verspreid over de komst van de Cebuanen. De jongeren zullen nog meer bezoeken afleggen dan kortrijkwatcher kon vertellen. Aan de Unie der Zorgelozen, de hoeve De Heerlijkheid, het Atheneum, Den Achtkanter. Morgen kunt u ze ontmoeten in het JOC. Stijn vergeet in zijn persbericht te melden dat later ook een aantal Cebuaanse prominenten komen overgewaaid en wat dat allemaal kost. Stom hé?