De besparingen in de politiezone VLAS (2)

De politiezone zoekt ook naar bezuinigingen in de werkingskosten. Die bedroegen vorig jaar “slechts” 3,59 miljoen maar lopen vooral sinds 2009 behoorlijk snel op. Dit jaar is er voor 3,37 miljoen begroot.
Welke maatregelen zijn er genomen om de werkingskosten te drukken? Heel interessant. Papieren perse rept er niet over.

* Vermindering van de dienstvergoedingen (bijv. voor telefoon): – 24.035 euro.

* Vermindering erelonen en vergoedingen: – 150.700 euro.
(Het gaat hier over vermindering van expertiseopdrachten, het afschaffen van de verbindingsambtenaar op het kabinet van de burgemeester.)

* Vermindering administratiekosten: – 118.500 euro.
– uitstap uit traject Investors in People (- 15.000)
– geen geschiktheidsonderzoek bij aanwerving (- 15.000)
– vermindering aanschaf meubilair (- 30.000)
– vermindering kosten informatica (- 38.500)
– vermindering arbeidsgeneeskundige dienst (- 10.000)
– opzeg aantal abonnementen bibliotheek (- 5.000)

* Vermindering technische kosten: – 55.000 euro.
– minder aankoop functiekledij (- 20.000)
– afschaffen kosten dierenasiel (-35.000)

Totaal van de besparingen inzake werkingskosten: 348.235 euro.
Voor de personeelskosten ging het om een bedrag van 402.387 euro.