De criminaliteitcijfers 2011 in de politiezone VLAS

Ze zijn nu gekend. Online vandaag verschenen op de website www.pzvlas.be.
Proficiat, want nog nooit zo vlug gebeurd.
Officiële naam van het heel uitvoerige document is “criminaliteitsbeeldanalyse”.

P.S.
De voorziene aprilzitting van de politieraad gaat niet door wegens gebrek aan agendapunten…
Wat voor onzin is dat nu?
In de vorige zitting van maart is een summiere en voorlopige voorstelling gegeven van de criminaliteitsbeeldanalyse, maar zonder bespreking.