Openstaande en oninbare retributies

Ongeveer 496 burgers mogen zich verwachten aan de komst van een deurwaarder omdat ze – zelfs na een aanmaning – nog altijd geen retributie uit het jaar 2010 hebben betaald. Het gaat in elk geval om 469 facturen voor een totale waarde van 30.207 euro.

Daarnaast zijn er voor dat zelfde boekjaar 2010 nog 582 facturen gewoon oninbaar. 372 daarvan slaan op niet betaald vervoer van het Hulpcentrum (brandweer). Waarde: 12.300 euro. De overige 210 facturen zijn voor 16.898 euro oninbaar.
Waarom zijn retributies soms niet te innen? Omdat de betrokken persoon overleden is of insolvabel. Of het gaat om een buitenlander. Ofwel is het saldo te klein (minder dan 10 euro) om te vervolgen.