Het JOC koopt een lijnbus

Tweedehands wel te verstaan en niet om mee rond te rijden.
Het Jeugdontmoetingscentrum moet tegen eind van dit jaar zijn lokalen in de Filip Van de Elzaslaan verlaten. (De vzw Vormingshuis Talent&Co heeft het gebouw gekocht voor de groep Intro van Lieven Lybeer.) Beloofd werd dat het JOC het kopgebouw van de NMBS-loods zou inpalmen. Er is een ontwerper aangesteld (TV1+1 uit Kortrijk) maar die heeft men nu vriendelijk bedankt voor de bewezen diensten. De raming voor de werken bedroeg immers bijna 1 miljoen euro, zowat het dubbele dan men had voorzien.

Er is nu gekozen voor een alternatieve piste. Het JOC zal vijf beuken van de goederenloods inpalmen. Hierbij opteert men dan voor een “nomadische invulling”. In die ruimte komt er een “box-in-the-box” en een aantal “ready-mades”. Bijvoorbeeld een treinstel, containers en een lijnbus. Na veel zoekwerk heeft men nu zo’n lijnbus gevonden bij de bvba NM Consulting&Trading uit Merchtem. Voor slechts 2.915 euro (incl. BTW). Een financiële meevaller. De bus zal dienst doen als muzieklokaal.
Door te werken met ready-mades hoopt men het JOC een onderkomen te geven voor zoiets van 300.000 euro.

Maar.
Wat is de bestaansreden van het JOC?