Update van de gemeentelijke profielschetsen

Zopas is online een actualisering van de gemeentelijke profielschetsen gepubliceerd. Zie www.lokalestatistieken.be
De gegevens voor de periode 2000-2009 zijn nu eindelijk volledig beschikbaar. En voor de jaren 2010-2011 zijn de datacellen her en der aangevuld, maar nog altijd veel te weinig.
Het is nog steeds treurig gesteld met onze statistische ijver, zowel in Vlaanderen als in geheel het land.

Voor het jaar 2011 zijn nog héél weinig gegevens verzameld, en wat we voor dat jaar te lezen krijgen is niet echt interessant voor het brede publiek.
Voor 2010 ontbreken nog altijd de meest essentiële economische data (bijv over werkgelegenheid) terwijl die toch gekend zijn.

Au fond zijn die gemeentelijke profielschetsen vooral interessant omdat ze een evolutie weergeven over een periode van tien jaar. En vergelijkingen mogelijk maken met de ratio’s in regionale steden en de totaliteit van de Vlaamse gemeenten.
Enkele voorbeelden.
– Aantal vreemdelingen in Kortrijk: 4.295. Dat is 57,3 op 1000 inwoners. In regionale steden gemiddeld 73,7 per 1000.
– Ontvangsten in gewone dienst: 1.546 euro per inwoner. In regionale steden 1.605 euro.
– Uitgaven: 1.518 euro, tegenover 1.531 euro.
– Uitstaande schuld per inwoner: 2.179 euro. In de regionale steden: 1.361 euro.
– Gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond per m²: 136,2 euro tegenover 140,4 euro in regionale steden.
– Gemiddelde verkoopprijs van gewoon woonhuis: 153.798 euro tegenover 175.989 euro in regionale steden.