Saldo van de reserves bij het OCMW bedraagt nog 2,3 miljoen euro

De jaarrekening 2011 van het OCMW komt vanavond aan bod in de OCMW-raad.
De opbrengsten bedroegen 44,29 miljoen euro. De kosten 56,64 miljoen.
Het resultaat van het boekjaar is dus negatief: – 12,35 miljoen.
Maar er was een gemeentelijke bijdrage van 11,13 miljoen zodat het over te dragen resultaat uiteindelijk – 1,22 miljoen bedraagt. Tel daar nog een negatief resultaat bij van het jaar 2010 en we krijgen per 31 december 2011 een negatief resultaat van MIN 1,751.992 euro.
Daarmee bedraagt het saldo van de reserves nog 2.316.877 euro.

Voor dit jaar 2012 zijn evenwel heel grote desinvesteringen gepland. Verkoop van patrimonium voor niet minder dan 11 miljoen euro ! “De Blauwpoort” alleen al in Waregem moet 9,2 miljoen opbrengen. En voor volgend jaar verwacht men nog een opbrengst van 4 miljoen bij de verkoop van gronden aan de Havenkaai. Maar dat geld mag niet gebruilkt voor pure exploitatie. Het is wel iets hé?