Over onze SHM’s en dat ene SVK De Poort

In december 2010 heeft Stad bij Leiedal en het Welzijnsconsortium een studie besteld over ons sociaal huurwoningenpatrimonium. En dit met het oog op een eventueel nieuw doelgroepenbeleid met een bijhorend nieuw lokaal toewijzingsreglement voor kandidaat-huurders. Het onderzoeksrapport is nu met een jaar vertraging klaar gekomen. De studie werpt een verhelderende blik over dat patrimonium, maar jammer genoeg alweer met weinig actueel materiaal. De cijfergegevens slaan op toestanden van eind 2010.

WOONACTOREN
Op het grondgebied van groot-Kortrijk zijn er inzake sociale huurwoningen niet minder dan zeven aanbieders aan het werk. Vijf Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM), één sociaal verhuurkantoor (SVK) en het Vlaams Woningsfonds. Dat Vlaams Woningsfonds heeft wel een specifiek doelgroep: grote gezinnen. Het OCMW begeeft zich intussen ook op die markt van het sociaal huurbesluit met bijv. woongelegenheden op de Dam en in de Nieuwe Lente.
Het totaal patrimonium van de zeven actoren bedraagt 2.896 woongelegenheden. (Met een totale leegstand van 187 woningen, – nog altijd een momentopname van eind 2010.)

Goedkope Woningen
– Vestiging: Kortrijk.
– Werkingsgebied: Kortrijk
– Patrimonium: 1.413.
– Leegstand: 131 (Venning: 60).

Eigen Haard is Goud Waard
– Vestiging: Menen (Lauwe).
– Werkingsgebied alhier: Aalbeke, Marke, Rollegem.
– Patrimonium: 442.
– Leegstand: 21.

Zuid-West-Vlaamse SHM
– Vestiging: Kortrijk.
– Werkingsgebied: Kortrijk, Lauwe, Bissgem.
– Patrimonium: 426.
– Leegstand: 6.

Eigen Haard
– Vestiging: Zwevegem.
– Werkingsgebied alhier: Bellegem.
– Patrimonium: 130.
– Leegstand: 2.

De Leie
– Vestiging: Wervik.
– Werkingsgebied alhier: Kooigem.
– Patrimonium: 16.
– Leegstand: 3.

SVK De Poort
– Vestiging: Kortrijk.
– Werkingsgebied: groot-Kortrijk.
– Patrimonium: 384.
– Leegstand: 10.

Vlaams Woningsfonds
– Vestiging: Brugge (halve zitdag in Kortrijk).
– Werkingsgebied: groot-Kortrijk.
– Patrimonium: 64.
– Leegstand: 14.

AANTAL SOCIALE HUURWONINGEN
Het streefdoel is alleszins 9 procent van het aantal woningen. Het gemiddelde is 8,6 procent. We geven hierna tussen haakjes per deelgemeente ook het aantal geplande sociale huurwoningen voor de periode 2011-2015.

Kortrijk-Centrum
1708 = 9,7% (gepland door twee SHM’s, het Woningsfonds en het OCMW: +177.)

Aalbeke
109 = 9,2% (+24)

Bellegem
130 = 8,7% (+28)

Bissegem
194 = 8,2% (+nul)

Heule
256 = 7,9% (+153)

Kooigem
16 = 5% (+nul)

Marke
228 = 7,6% (+71)

Rollegem
77 = 8,2% (+13)

WACHTLIJSTEN

Een totaal van 3.560 kandidaat-huurders. (Momentopname eind 2010. Cijfers dienen met een korreltje zout genomen.)
– Voor de vijf SHM’s: 2.564.
– SVK De Poort: 912.
– Vlaams Woningsfonds: 84.

Slechts een slordige 5 procent van het sociaal huurpatrimonium komt jaarlijks vrij. Per jaar bedraagt het aantal toewijzingen +/- 230. Met aftrek van het aantal verhuizingen slechts een 150-tal.

P.S. (1)
Het nieuwe lokaal toewijzingsreglement waarbij men prioriteit zal geven aan bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld senioren) moest al in februari zijn goedgekeurd in de gemeenteraad. Gisteren kwam het punt ter sprake op de OCMW-raad.

P.S. (2)
Leiedal krijgt voor de studie alleszins minimaal 24.000 euro.