150 miljoen investeringen? (1)

Schepen van Financiën Alain Cnudde laat geen gelegenheid voorbijgaan of hij wijst op de hoge investeringen die Stad gedurende deze bestuursperiode jaar na jaar verwezenlijkt. Tijdens de laatste gemeenteraad (14 mei) had hij het over een totaal bedrag van 150 miljoen euro voor de periode 2007-2011.
Hoe hij aan dit cijfer komt weten we niet, maar we proberen het wel te achterhalen. En te verstaan!

Laat ons eerst even de bron “lokale statistieken” van het Agentschap voor Binnenland Bestuur raadplegen. De investeringen per jaar in euro, – aldaar vermeld – met tussen haakjes de investeringsinspanninge per inwoner.
2007: 18,50 mio (250 euro)
2008: 17,89 mio (242 euro)
2009: 23,16 mio (312 euro)
2010: 18,50 mio (247 euro)

Totaal voor deze periode 2007-2010 is dus: 78,07 miljoen euro.
Die bedragen zijn nog nooit gecontesteerd door schepen Cnudde.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur kent de investeringsuitgaven van 2011 nog niet. Maar. Het kan natuurlijk niet dat men in 2011 nog vlug eventjes 72 miljoen heeft geïnvesteerd om aan die 150 miljoen van schepen Alain Cnudde te komen.

In een volgend stuk gaan we even een andere bron raadplegen.
En de begrippen”vastleggingen” en “aanrekeningen” introduceren. En het onderscheid tussen “pure” investeringenuitgaven en “overdrachten” en “schulduitgaven”.
Lastig.

Serverruimte in stadhuis krijgt een opknapbeurt

De huidige serverruimte in het stadhuis op niveau -1 dateert al van in 2004 en voldoet totaal niet meer aan moderne eisen inzake redundantie, schaalbaarheid, elektriciteitsvoorziening, uptime en koeling. (Er lopen zelfs warmtekanalen door die plaats…) Er doen zich dan ook regelmatig problemen voor. En dan moet u weten dat de IT-infrastructuur aldaar zich niet beperkt tot Kortrijk alleen. Er zijn koppelingen met Zwevegem, de intercommunale Leiedal, het OCMW, de brandweerzone Fluvia.

Zo staat de datum van 28 november 2008 voor altijd gegrift in het geheugen van de bevoegde IT-schepen Jean de Bethune. Op die vroege vrijdagmorgen crashten er binnen de korste keren niet minder dan drie harde schijven. De koeling was defect en de temperatuur liept op tot 30 graden. Een near disaster! Op het nippertje kon men vermijden dat heel het systeem voor dagen of weken buiten gebruik zou zijn geweest. (Of de data recovery goed is verlopen weten we niet.)

Er is dus hoge nood aan een nieuw lokaal voor de server racks. De totale kost zou 300.000 euro kunnen bedragen. Niettemin gaat men nu over tot een opknapbeurt in het huidige lokaal. Nieuwe voorzetwanden, deuren en een verhoogde computervloer. Kostprijs geraamd op 39.300 euro.

P.S.
ICT slorpt veel geld op, al jaren. Dit jaar is voor de aankoop van informatica méér dan 1 miljoen voorzien, naast die 300.000 euro voor de inrichting van een nieuwe serverroom. Maar men verwacht wat toelagen?

De juiste prijs van het designtoilet aan Sint-Rochuskerk

De eindafrekening is eindelijk binnen!
Het gunningsbedrag was 156.266,06 euro (incl. BTW). Uiteindelijk is het nu 169.288,26 euro geworden gezien een aantal meerwerken (voor 12.962 euro).
Dat nieuwe totaalbedrag is ietwat hoger opgelopen dan wat schepen Guy Leleu vertelde in de gemeenteraad en wat is vermeld in het Bulletin Van Vraag en Antwoord van maart.
Er zijn nu nochtans wat minprijzen opgedoken (voor -1.705 euro), maar er is een geheel nieuwe post ten bedrage van + 2.491,22 euro. Weet u waarvoor? Als “eenmalige financiële compensatie vanwege laattijdige aanvang”.
Heeft de aannemer (NV Verhofsté uit Zele) ergens voortijdig een kraan of ander materiaal opgesteld? En daarbij de kosten vanwege ‘niet gebruik’ aangerekend?

Bijna geen nagalm meer in Sint-Pauluskerk

De Sint-Pauluskerk aan de Beeklaan is sinds begin 2011 in volle eigendom van de stad. Dat is van ons hoor. Het kerkgebouw is immers al sinds lang (in 2010) “ontheiligd”. Na veel vijven en zessen vond het schepencollege (het ACW dan) eind vorig jaar eindelijk een herbestemming voor het gebouw. Het wordt een buurthuis, een polyvalente ruimte voor allerhande activiteiten waar geen mens aldaar in de wijk nu (en in de toekomst) weet van heeft…Dat vergt allemaal enige aanpassingswerken, voorlopig geraamd op ca. 150.000 euro.

Daar zijn nu de eerste kosten.
Het akoestisch studiebureau Sonorcontrol uit Hooglede constateerde dat de nagalm in de kerk gemiddeld 4,8 seconden duurt. Dat moet herleid tot 1 seconde. En dat vergt in dit geval akoestische, geluidsabsorberende elementen met een oppervlakte van 300 m². In eerste instantie dacht men aan de ophanging van twee grote panelen op een hoogte van 4 à 5 meter. Maar aangezien die panelen op zich al 3/5de van het vloeroppervlakte beslaan, heeft men dan maar geopteerd voor het aanbrengen van een vals verlaagd plafond met 114 “plafondeilanden”.
Vermoedelijke kostprijs: 41.987 euro. Met de schilderwerken erbij: 64.987 euro (incl. BTW).
Er komt een openbare aanbesteding.
De kostprijs van de studie van Sonorcontrol kennen we niet.
En als dat buurthuis ooit bestaat en werkt zullen we zelfs niet weten of het ergens toe dient.

Hoe armoede digitaal bestrijden?

Ben jij geïnteresseerd in het zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen om armoede te bestrijden?
Ben jij een creatieveling, op welke manier dan ook?
Ben jij misschien een professional uit de sociale sector?
Ben jij een applicatiebouwer? Een webdesigner? Een gameontwikkelaar? Een fotograaf? Een schrijver? Een theatermaker? Een docu-maker?
Woon jij heel dicht bij de armoedegrens?

Kom dan op 29 mei naar één van deze sessies, minilabs genaamd: in Howest van 14 tot 17 uur of in Buda Kunstencentrum van 18 tot 21 uur.
De beste ideeën worden eind juni in Gent tot een volwaardig concept uitgewerkt tijdens een 48 uur hackatchon weekend. Prijs van de Koning Boudewijnstichting: 5.000 euro.

Als u meer wenst te weten over dit soort nonsens, surf dan maar wat op www.sociaalinnovatielab.be. Zie ook de website van de Gentse vzw iDrops.
Stad Kortrijk heeft voor dit gedoe 2.000 euro veil.

Stemgerechtigde niet-Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Bij de vorige raadsverkiezingen van 2006 waren er in Kortrijk potentieel 993 EU-burgers en 655 niet-EU burgers stemgerechtigd. Maar slechts 93 (9,4 %) , resp. 76 (11,6 %) van die niet-Belgen hadden zich op tijd ingeschreven op de kiezerslijst.
Voor de verkiezingen van oktober dit jaar zijn er momenteel (april) 1.409 potentiële kiezers vanuit de EU en 2.114 van niet-EU afkomst met stemrecht.

Het stadsbestuur is van plan om al die burgers thuis aan te schrijven met een brief en een folder waarin ze gewezen worden op hun rechten en plichten (formaliteiten) om actief en eventueel passief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. (Deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen kan in geen geval.)
Niet-Belgen van buiten de EU kunnen geen kandidaat zijn. Zij moeten aantonen dat ze gedurende 5 jaar onafgebroken hun hoofdverbliijfplaats in België hadden en er zich toe verbinden om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Wat statistieken?

Aantal vreemdelingen ingeschreven in het bevolkings- en vreemdelingenregister:
2006: 3.242
2007: 3.433
2008: 3.793
2009: 4.283
2010: 4.310 (5,7 procent van de bevolking, veel Fransen ook!)

Er is ook buitenlandse uitwijking!
Hierna inwijking/uitwijking/saldo:
2006: 746/309/437
2007: 771/502/269
2008: 1.046/529/517
2009: 1.059/353/706
2010: 960/765/195

Eerste opstootje van verkiezingskoorts

Ter gelegenheid van Rerum Novarum is 1 persjongen van “Het Nieuwsblad” de koorts gaan opmeten bij een aantal ACW-kopstukken.
Wat blijkt? “De (gedwongen) terugtrekking van Lieven Lybeer als kandidaat-burgemeester is duidelijk nog niet verwerkt in ACW-kringen.”
Een schepen die naamloos wenst te blijven vindt dat de CD&V’er met het meeste voorkeurstemmen het verdient om burgemeester te worden. Eminence grise Frans Destoop en manitoe Marc Olivier zijn dezelfde mening toegedaan. Maar schepen Lieven Lybeer en CD&V-voorzitter Nikolaas Cloet wilden er niets over kwijt. Dat zegt veel. Burgemeester Stefaan De Clerck wil er ook geen woorden meer aan vuil maken. Over de kwestie. De plaatselijke persjongens moeten nu maar eens uitzoeken hoe men (wie is dat dan?) Lieven Lybeer ertoe heeft kunnen dwingen om een stap opzij te zetten. Wat is het ACW zoal beloofd? Stel dat gildemannen (-vrouwen) hun machtsposities in het OCMW, in intercommunales (Leiedal!), in de sociale sector (huisvestingsmaatschappijen bijvoorbeeld) kunnen behouden, of nog andere posten kunnen veroveren (het Stadsontwikkelingsbedrijf), – wat is er dan voor het ACW voor ergs aan de gang, tenzij wat gedeukte ijdelheid?

Een tijdje geleden is Felix De Clerck (zoon van) zich via twitter ook koortsig gaan bemoeien met de Kortrijkse politiek. “Ik word onnozel van het gedoe tussen de standen. Elkaar belagen als kleine kinderen! Gedaan daarmee.” Ja, er was een tijd dat zo’n strategie verstandig was, maar nu kunnen we daar enkel mee verliezen. (Lybeer) maakt nu door zijn houding veel kapot.
Ter verduidelijking vergelijkt Felix de voorkeurstemmen van zijn vader met die van Lybeer. (Hij vergeet erbij te vermelden dat Lybeer toen in 2006 op de 6de plaats stond.) En ja, “met zijn staat van dienst, met zijn visie, met zijn kracht is dit de enige keuze” – die voor vader De Clerck.

De grootste stoker is tegenwoordig wel ene Arne Vandendriesche.
In Kortrijk nog volslagen onbekend jongetje, maar het KIEKEN ontpopt zich steeds meer als een ongeleid VLD-projectiel. Nu is hij er zelfs in geslaagd om op 1/4 bladzijde van “Het Kortrijks Handelsblad” een regelrechte aanval te lanceren op burgemeester De Clerck. Hierbij stelt hij zich voor als woordvoerder van minister en vice-premier Van Quickenborne, – wat hij helemaal niet is.

Maar goed. Meneerke zegt in eigen naam te spreken.
Arne presteert het weerom (zie nog KW van 20 april) om zijn onkunde over de Kortrijkse politiek te etaleren. Hij verwijt de burgemeester van obstructie bij de uitvoering van het camera-bewakingsplan in openbare ruimte, meer speciaal op de toegangswegen tot de stad. Zegt dat dit komt uit naijver vanwege de burgemeester, omdat de VLD als eerste met dit initiatief op de proppen kwam. En onze Arne insinueert hierbij terloops dat het aan Stefaan De Clerck ligt dat er in het bestuursakkoord tussen CD&V en VLD geen sprake is van camerabewaking.
Arne !
Lees toch eens dat bestuursakkoord van 5 december 2006 ! Meer speciaal het hoofdstukje over “een veilig en net Kortrijk”, pag. 8. Daar is dus wel degelijk sprake van camera’s en zelfs van het optimaliseren van cameratoezicht.
Het ongeleid VLD-projectiel (Arne) beweert zelfs dat er in het negenpuntenplan (het veiligheidsplan) van de burgemeester ook geen camera’s zijn voorzien.
Arne !! Jongen toch.
Lees nu toch eens het punt 5 van dat veiligheidsplan. Stad Kortrijk is van plan om 560.000 euro te investeren in camera’s in de binnenstad. Op kwetsbare plekken, voorlopig nog niet op invalswegen.
Arne vertelt nog dat zijn partij al sinds 2006 beschikt over een gedegen studie en plan over cameratoezicht. Dat is om te lachen zeker?

ARNE

Het spreekt vanzelf dat onze burgemeester niet gediend is met dit stuk van u, in “Het Kortrijks Handelsblad”.
De VLD kan u best helemaal weghouden uit de onderhandelingen met de CD&V, de onvermijdelijke gesprekken in het licht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Zo niet dreigt de koorts fataal hoog te worden.

Vriend-architect van burgemeester veroordeeld tot betalen van zware vergoeding

Lees het bloedstollende verhaal op de weblog van raadslid Marc Lemaitre: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.
Nooit meegemaakt dat Stad dusdanig hoge bedragen vordert van een architectenbureau en een aannemer wegens conceptuele en andere fouten (hier bij de verbouwing van de Tacktoren).
Maar hoe komt het dat het schepencollege pas nu akte neemt van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat al dateert van november vorig jaar, en daar nu pas “in berust”? Dacht men toch nog van iets te kunnen bekokstoven?

Het ACW pakt nu uit met 20 kandidaten

Gisteren, aan de vooravond van Rerum Novarum, gaf het ACW-Kortrijk officieel de namen vrij van “de gilde”- kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing. In een vorig stuk hadden wij het over 19 ACW-kandidaten, het zijn er nu 20 geworden.
Op 28 april stelde burgemeester Stefaan De Clerck 39 kandidaten voor. Daarvan waren er 19 uitgesproken van ACW-obediëntie, 16 van de “middenstand” en noemden er zich 4 (Gerrit Laverge, Francis Rodenbach, Hannelore Vanhoenacker, Henryk Virabian) eerder “onafhankelijk”. Er zijn nog altijd twee plaatsten vrij hoor op de CD&V-lijst, voor vrouwen uit het Unizo-milieu.

Op de valreep heeft Henryk Virabian zich tot de gilde bekeerd.
Henryk Virabian woont op Overleie, studeert nog architectuur en is van Armeense afkomst. 25 jaar. Veel meer weten we nog niet over hem, want zijn overkomst naar het ACW-kamp is nog zodanig recent dat zijn naam nog niet is vermeld in de persmap.

Mieke Blancke (Bellegem)
55 jaar.
Logopediste in het revalidatiecentrum op Overleie.
Persoonlijk devies: “doe het goede en doe het goed”.

Alain Cnudde (Heule)
41.
Moeten we aan onze lezers niet meer voorstellen zeker?
Politieke motivatie? Hij ziet graag mensen en wil daarom bouwen aan een stad waar menesen graag leven.

Marianne De Candt (Kortrijk)
53.
Is al een keer raadslid geweest en is het nu weer.
Zij houdt van muziek uit de jaren ’60 en ’70 en kijkt graag naar thrillers.

Els Deleu (Bissegem)
41.
Onthaalmoeder. Leesmoeke.
Wat bezielt haar? “Klaarstaan voor de gewone mensen.” (Overal, ook in de politiek.)

Roel Deseyn (Bellegem)
35.
Ook goed bekend bij onze KW-lezers.
Politieke motivatie? “Organiseren en creëren: een passie met zin!”

Astrid Destoop (Kortrijk)
29.
Dochter van Frans Destoop (éminence grise, die nog altijd grote rol speelt in de Kortrijkse politiek).
Kabinetsmedewerker van Filip Santy.
Zij doet aan politiek om mensen kansen te geven om te groeien en om positeiev veranderingen teweeg te brengen.

Jeroen Folens (Bissegem)
32.
Maatschappelijk werker bij de CM in Wevelgem.
Hij wil zich inzetten voor wat voor ons belangrijk is, én meer.

Severine Gelaude (Marke)
Geeft haar leeftijd niet prijs. Oudste zoon is wel 14.
Bejaardenanimatrice in WZC “De Ruyschaert” te Marke.
Motivatie: “een hart voor ouderen”.

Carol Leleu (Kortrijk)
34.
Dochter van schepen Guy Leleu die niet meer meedoet.
Regentes lichamelijke opvoeding in “De Vlier” in Geluwe. Zumba lesgeefster.
Zij wil zich inzetten voor een veilig en actief Kortrijk.

Lieven Lybeer (Kortrijk)
53.
Onze KW-lezers kennen hem als Borat.
Hij is gedreven door idealisme om zoveel mogelijk mensen te helpen aan werk, een betaalbare woning en een beter leven in een veilige stad. Met aandacht voor de zwakkeren.

Yann Mertens (Kortrijk)
26.
Jurist bij de stad Ieper. Een high potential.
Hij vindt dat politiek iets is als ontwikkelingshulp in het groot.

Eric Pauwels (Marke)
60.
Gepensioneerd maar nog actief als vrijwilliger.
Is beslist om mee te beslissen !

Filip Santy (Kortrijk)
54.
Hoeft ook geen toelichting hier.
Is geboeid door het werken aan een innovatieve, creatieve, mooiere en leefbare stad en streek.

Stijn Tanghe (Heule)
34.
Is gebeten door de politiek vanuit het verenigingsleven.

Martine Vandenbussche (Kortrijk)
58.
Is al raadslid (ACW-fractievoorzitter!).
Heeft een hart voor de mens en/in de politiek.

Carine Vanhoucke (Kortrijk)
51.
Ervaringsdeskundige in armoed en sociale uitsluiting.
“Vechten tegen armoede is mijn troef.”

Lieve Vansevenant(Rollegem)
51.
Vakbondsdélégué bij Bekaert.
OCMW-raadslid.
Wil het graag opnemen voor anderen.

Franceska Verhenne (Kortrijk)
45.
Staat bekend bij onze lezers.
Wil met zachte kracht werken aan een zorgzame en solidaire stad voor iedereen.

Senait Yohannies (Kortrijk)
37.
Huishoudhulp.
Heeft haar roots in Eritrea.
Belooft enkel dat zij naar iedereen zal luisteren en dat zij zich voor volle 100% zal inzetten om ons vertrouwen waard te zijn.

P.S.
Een volgende keer iets meer over het ACW-programma. Of beter: de zgn. visietekst over het warme Kortrijk
.

Een wel heel bijzonder Bulletin van Vragen en Antwoorden

Dat is nog nooit gebeurd. Het Bulletin van mei (jaargang 21 – nummer 6) beslaat 31 pagina’s. En bevat bovendien heel interessante vragen en antwoorden. Met hoge nieuwswaarde.
Een vraag van raadslid Roel Deseyn (CD&V) over verkeersomleidingen aan de Doornikserijksweg krijgt een antwoord over drie bladzijden verspreid. Een andere vraag van hetzelfde raadslid over de site Emdeka in Bellegem is ook beantwoord op drie bladzijden.

Interessanter is een vraag van Maarten Seynaeve (VB) over de toepassing van bepaalde artikels uit de politieverordening. Een zeer gering aantal processen-verbaal ! Het raadslid vraagt ook hoe het zit met het plaatsen van schotelantennes. Stad Kortrijk heeft nog geen specifiek reglement hierover, maar het is op komst. We krijgen zelfs al de komende verordening te lezen. Op een vraag van nogmaals Seynaeve is een lijst opgesteld van de speelpleintjes in de stad. 65 ! En nog door een vraag van Seynaeve vernemen we hoeveel kleuters in de kleuterscholen thuis geen Nederlands horen. Een onvoorstelbaar hoog percentage in bepaalde scholen ! Tot 72 procent (Sint-Jozefinstituut) !

Via een vraag van Bart Caron (Groen) vernemen we hoe het zit met de inning van de belastingen voor het BID (het Handelsdistrict). Voor 2011 nog altijd geen cijfers beschikbaar ! En het stadsbestuur is helemaal niet gelukkig met de serie over de gemeentefinanciën in Het Laatste Nieuws.

Nog vragen van Maarten Seynaeve. (In totaal 13.) Er is een inventaris beschikbaar van 1.089 risicogronden. Weinig vorderingen in het beloofde horecaplan. Het project van de nieuwe bibliotheek (dat nog nergens staat) kostte alreeds 85.016 euro…Stad is niet bereid om specifieke motorparkeerplaatsen aan te leggen. Stad kan de vraag naar kinderopvang niet volgen.

Enzovoorts.
U kunt het Bulletin raadplegen op de website van Stad, rubriek ‘politiek’, subrubrlek ‘gemeenteraad’.
Papieren perse (die van de dode bomen) zou daar meer aandacht kunnen aan besteden. Je zou soms denken dat men het bestaan niet kent van dat Bulletin.