Baarwagen kan niet door de deur…

Het nieuwe ceremoniegebouw – waarvan geen mens de uiteindelijke prijs kent tenzij schepen De Bethune – op de begraafplaats Sint-Jan is door Stad helemaal “in eigen beheer” ontworpen. Nu pas blijkt dat de toegangsdeur te smal is voor de bestaande baarwagen. Voor de Kortrijkse dikke nekken?
Men zal nu een nieuwe baarwagen kopen en dus ook een nieuwe passende baarwagenrok. Vier firma’s – waarvan drie uit Nederland! – aangeschreven om een offerte op te maken..
De prijs voor de wagen wordt geraamd op 6.110 euro. Prijs van de rok kennen we niet, maar kan zeker oplopen tot 600 euro of meer.
Waarom is er niet geopteerd voor een loopkoets? Veel mooier ! En geen rok nodig.

P.S.
De voorlopige oplevering dateert al van 23 november vorig jaar… Vorig jaar. Over de breedte van de deur is toen in het proces-verbaal geen opmerking gemaakt.
Het wordt tijd om al dit soort dingen een beetje raar te vinden, in een centrumstad. Papieren perse! Doe er iets aan! Schrijf daar een keer over. Foto’s. Geen cijfers.