Oneigenlijk gebruik van fractietoelagen in 2011

Raadsleden krijgen elk individueel zitpenningen, ook al zijn ze slechts vijftien minuten aanwezig in een raadszitting of een raadscommissie. Is nu zoiets van 185 euro pp per vergadering.
De partijen (fracties) in hun geheel krijgen daarnaast nog jaarlijks een fractietoelage van 153 euro per raadslid. Dat geld mag enkel gebruikt ter ondersteuning van de fractiewerking. En jaarlijks dient de fractieleider daartoe de nodige bewijsstukken in bij de stadssecretaris. Die controleert dan of de toelage niet oneigenlijk is gebruikt, m.a.w. of men geen geld heeft besteed aan zaken die niets met de werking van de fractie hebben te maken. Onze stadssecretaris is daar zeer coulant in. Aanvaardt uitgaven waar men toch vraagtekens kan bij plaatsen.

Neem nou de toelage voor CD&V-fractie.
Krijgt voor zijn 18 raadsleden dus 2.754 euro. Heeft voor het jaar 2011 facturen ingediend voor een bedrag van 2.834,67 euro. Maar waarop slaan die bewijsstukken?
Bijvoorbeeld op internet- en telefoonkosten van de partijvoorzitter Nicolas Cloet (588 euro). Dat is niet de fractievoorzitter! Bijvoorbeeld op een drankconsumptie van raadslid-schepen Johan Coulembier in het O.C. De Wervel (8,49 euro). Op de uitnodigingen voor een ledenfeest (185 euro). Op de aanschaf van mapjes voor de Jong-CD&V. Op onkosten bij de uitreiking van de Klauwaertprijs (244 euro). En wat betekent die “maandelijkse ondersteuning regio” (vzw Unitas)?

Neem nou de VLD.
Die fractie heeft recht op 1.377 euro. Maar kon voor het jaar 2011 slechts voor 998,61 euro bewijsstukken voorleggen. De partij is wel zo fatsoenlijk om het niet verantwoorde bedrag van 378,39 euro terug te storten in de stadskas. De fractie heeft wel veel postzegels gekocht. Voor 469 euro. En voor 362 euro copies laten maken. Waarvoor eigenlijk?

SP.a- Groen nu
Toegekende toelage: 1.224 euro. Enige en niet nader toegelichte factuur: 1.600 euro voor “Spots” (vzw OSP-WVL). (Het gaat om een huis-aan-huis-blad van de SP.a.)
Curieus is dat raadslid Philippe Avijn (Groen) al een paar keer een studiedag heeft gevolgd, maar dit niet in rekening brengt bij de fractie, maar wel rechtstreeks bij het Schepencollege! Moet kunnen?

Het Vlaams Belang
Kreeg 918 euro. Facturen voor een bedrag van 925,86 euro ingediend. Voor geweldig veel inktpatronen (377 euro). Een verantwoorde uitgave is wel het abonnement op Het Laatste Nieuws. Hier heeft ook raadslid Maarten Seynaeve de kosten voor het bijwonen van een studiedag rechtstreeks bij het Schepencollege gedeclareerd.

P.S.
Op de gemeenteraad van maandag aanstaande is de toekenning van de fractietoelagen voor 2011 aan de orde.
Zal er iemand het woord nemen? Vorig jaar was dit niet het geval. Iedere fractie heeft wel wat boter op het hoofd inzake oneigenlijk gebruik van die gelden.