Een miljoenen-masterplan voor het voetbalcomplex KVK-Jeugd (1)

Volgende maandag 14 mei zal schepen van Sport Stefaan Bral de gemeenteraad verzoeken om in te stemmen met een masterplan voor de ontwikkeling van een voetbalcomplex voor de KVK -jeugdacademie op de vroegere Stade-site. (Grond is eigendom van het OCMW.)

Dit verzoek is om meerdere redenen merkwaardig.
1.
Het oorspronkelijke ontwerp van het architecten- en ingenieursbureau D’hondt uit Kortrijk dateert al van juli 2009 en er is in juni 2010 (ja, al twee jaar geleden) een revisie geweest. Het is dit plan uit 2010 dat nu voorligt.
2.
Eind juni 2011 heeft het schepencollege al een keer een lijst opgemaakt van geplande investeringen op de site.
3.
Inmiddels zijn er – in het kader van dat nog niet goedgekeurde masterplan – toch al belangrijke investeringen gedaan. De velden T3 en T4 (kant Jacob Vandervaertstraat) zijn in 2009 uitgevoerd als kunstgrasvelden. Kostprijs: 1.057.655 euro, zonder BTW en zonder erelonen. En nog zeer recent is de aanleg van het nieuwe veld T5 met natuurgras (kant Izegemsestraat) gegund aan de firma Sportinfrabouw uit Essen voor een bedrag van 429.597 euro (incl BTW).
4.
Het bureau D’hondt geeft ook een gedetailleerde raming van de kostprijzen. We komen aan een totaal bedrag van 3.149.219 euro. (U zult daar niet veel info over vinden op de website van Stad Kortrijk…) Dit bedrag is misleidend. Niet enkel omdat geen rekening is gehouden met de BTW en de erelonen. Om allerhande redenen zullen de prijzen in werkelijkheid veel hoger liggen. We zien dit nu al aan de hand van de reële offerte voor de aanleg van het veld T5. Het voorliggende masterplan raamt de prijs op 183.715 euro. Het is dus 355.039 euro geworden (zonder BTW). Jawel!
5.
Op de begroting 2012 is er voor het masterplan geen specifiek bedrag voorzien. Er is wel een post “algemene verbeteringswerken sportterreinen” (Wembley, Olympiadeplein, Stade, Rollegem, enz.) met een krediet van 440.005 euro. Dit bedrag is nu al bijna geheel opgesoupeerd met de aanleg van het grasveld T5: 429.597 euro, incl BTW !
6.
Het is volstrekt niet gepermitteerd en getuigend van arrogantie (van de macht) om aan de vooravond van de verkiezingen aan de huidige gemeenteraad een dusdanig omvattend engagement (investeringsplan) te vragen voor de komende jaren.