Het ACW-Kortrijk pakt opnieuw uit met een eigen programma !

En wel alreeds op woensdag 16 mei, ter gelegenheid van de viering van Rerum Novarum, het jaarlijkse feest van de christelijke arbeidersbeweging. Plaats van het gebeuren: het gebouw van de Christelijke Mutualiteit, Wijngaardstraat 48. Aanvang om 19u30 met een toespraak van de gastspreker Marc Justaert, CM-voorzitter. Daarna zal men de 19 ACW-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorstellen (zie kortrijkwatcher van 3 mei). 19 ! Dus geen 20 ! Of geen 21 ! Geen pariteit tussen “gilde” en “middenstand”…? Er zijn nochtans op vandaag toch (officieel) nog twee openstaande plaatsen want recent gaf burgemeester Stefaan De Clerck een lijst vrij met “slechts” 39 kandidaten.

Op die viering zal het ACW dus uitpakken met een eigen programma, een prioriteitenpamflet genaamd.
Bij de vorige verkiezingen van 2006 heeft Stefaan De Clerck dit kunnen vermijden. In 2000 niet, er waren toen zelfs niet minder dan vier christendemocratische programma’s: van Stefaan De Clerck zelf (“10 klemtonen voor een nieuw stadsbeleid”), het CVP-bestuur (“Nieuwe stijl, nieuwe dynamiek”), het ACW (“Samen”), en van ACW-kandidaat Marcel Waegemans (over de deelgemeenten).

We kunnen al een beetje raden waarover dat pamflet zal gaan.
Het ACW van Midden en Zuid West-Vlaanderen heeft in 29 gemeenten van de regio immers een uitgebreide bevraging gedaan naar wat men aanziet als belangrijkste thema’s in het gemeentelijk beleid voor de volgende bestuursperiode. 4.823 respondenten waarvan 610 in Kortrijk. De uitslag is open en bloot bekend gemaakt op 30 maart laatsleden. (Zie ook de website van het ACW.) Vier thema’s kwamen sterk naar voren: wonen, armoede en welzijn, werk en sociale economie, mobiliteit. Bij ieder van die thema’s (en andere) vroeg men naar prioriteiten. We geven hier de eerste vijf: 1.Betaalbare energie. 2.Goede en veilige fiets- en voetpaden. 3.Betaalbare voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden. 4.Meer betaalbare koop- en huurwoningen. 5.Thuiszorg op maat voor iedereen.

Het is heel goed mogelijk dat de titel van het ACW-pamflet zal zijn: “Voor een warm Kortrijk”. Of: “Samen tussen de mensen voor een warm Kortrijk”. IEDEREEN INBEGREPEN.
Er is binnen het ACW immers in een zgn. “politiek labo” al geruime tijd gewerkt aan een visietekst met die titel. Leden van dat labo zijn bijvoorbeeld Yann Mertens en de dochter van voormalig schepen Frans Destoop. Punten zoals sociale integratie, woonpremies, sociale woningbouw, kleinschaligheid, bereikbare stadsdiensten in de deelgemeenten zullen niet ontbreken in het pamflet. Komt er een stadhuisbus? Zal men de affichering van de huurprijs verplichten? Komt er een verlaagd belastingtarief?

Zeer benieuwd om te zien of burgemeester Stefaan De Clerck op 16 mei aanwezig zal zijn op de presentatie van de ACW-kandidaten met hun programma (prioriteitenpamflet). Toen hij de namen van zijn 39 kandidaten kenbaar maakte was er geen enkele ACW-schepen aanwezig op de persconferentie. Naar verluidt wegens agendaproblemen.
Op 16 mei verwacht iedereen binnen de Kortrijkse christenen-kiezers alhier nu toch klaarheid? 1 lijsttrekker, 1 kandidaat-burgemeester, 1 programma!

P.S.
Het is niet ondenkbaar dat een aantal CD&V-kandidaten zullen zeggen dat ze tot geen van de standen behoren.