Schepencollege stuurt zijn deurwaarders uit

Wie na een laatste aanmaning bij aangetekend schrijven nog steeds nalaat om een of andere retributie te betalen kan een gerechtsdeurwaarder op zijn dak krijgen. Zo’n dwangbevel – betekend bij deurwaardersexploot – komt van de financieel beheerder (stadsontvanger) en wordt geviseerd door het schepencollege.

Soms gebeurt dat heel laattijdig.
In maart van dit jaar is er een deurwaarder op uitgestuurd om 469 facturen van openstaande retributies te innen uit het boekjaar…2010. Voor een bedrag van 30.207,75 euro.

Soms gaat het vlug.
Voor retributies in verband met de paasfoor van dit jaar mag het deurwaarderskantoor nu reeds 14 facturen gaan innen voor een bedrag van 26.635,58 euro.
En voor openstaande retributies bij de stadsbibliotheek betreft het 11 facturen ten bedrage van 2.279,18 euro. (Het gaat vooral om leden van allochtone afkomst…maar de schepen van cultuur mag dat niet meer zeggen.)

P.S. (1)
Aan niemand zeggen hé. Twee jaar wachten met betalen helpt uw zaak fel vooruit!

P.S. (2)
Voor 2011 is er voor een totaal bedrag van niet minder dan 364.124,31 euro aan oninbare of oninvorderbare rechten ingeschreven in de jaarrekening. In het jargon “onwaarden” genoemd. De debiteuren zijn dood, of onvindbaar of niet solvabel. Of het gaat om misslagen. De bedragen slaan op gemankeerde ontvangsten inzake huur, prestaties van de brandweer, sluikstorten, kinderopvang, reclameborden, publi-folders, terrasbelasting, rioolaansluitingen en belastingen, vervoer, enz.
Kan ook over gemiste subsidies gaan. Over dit alles wordt zedig gezwegen.