Vanavond gaat het in de gemeenteraad over miljarden

Het is gemeenteraadsdag.

De gemeenteraad van mei is traditioneel heel, heel zwaar. Een agenda met toelichting van 205 pagina’s. De stapel dossiers die de raadsleden aan huis kregen meet op zichzelf al 17 cm. Dan hebben we het nog niet over de torenhoge stapel fardes die nog ter inzage ligt in het stadhuis. (Een berg papier die de meeste raadsleden niet eens weten liggen.)
Vele raadsleden gaan er niet graag heen.

Dat alles komt omdat een hele serie intercommunales in mei hun jaarrekening van vorig jaar voorleggen aan de Raad. Zie eens over welke balanstotalen onze verkozenen hun zegje mogen doen. Gaselwest: 1.846.687.462 euro. Leiedal: 67.320.936. WIV (luchthaven): 1.583.183. IMOG: 54.394.476 euro.

Ook Stad zelf brengt zijn jaarrekening 2011 ter sprake. Balanstotaal: 497.702.325 euro. Uitgaven in gewone dienst: 121.449 euro en in buitengewone dienst 29.162.464 euro.
Idem voor het OCMW. Balans: 124.710.636 euro. Kosten 57.923.637 euro.
Verondersteld wordt dat onze raadsleden die jaarverslagen vergelijken met wat voor 2011 was gepland aan activiteiten.

Er staan een aantal grote uitgaven op de agenda van vanavond.
Die investeringen op de jeugdsite van KVK: 3,1 miljoen euro. Een IT-aankoopcontract: 4,5 miljoen. Werken aan de sporthal Lange Munte: 75.000 euro. Softwarepaketten: 157.000. Intranet: 50.000. Een Europees project rond design (PROUD): 222.088 euro. Verlichting: 107.907. Asfaltwerken: 244.953 euro. Huur politiegebouw: 79.400 euro. Balie bibliotheek: 193.875 euro. Enzovoort. Onderhoud Rozentuin: 30.000 euro. Subsidies hemelwater: 23.000 euro.

Er worden wat stadsgronden onderhands (!) verkocht: voor 393.800 euro.

Bepaalde hoge uitgaven waarover principieel wordt beslist kennen we nog niet. Bijvoorbeeld voor de overdracht van beheer van wegen langs de Leie. Het brownfieldconvenant van Kortrijk-Weide.
En dit is wel een heel potsierlijke ontvangst die de Raad moet goedkeuren. En Kortrijkzaan mag zijn motorfiets stallen in de Pontforthoeve. Hij betaalt daarvoor 6,20 euro. Per jaar !

Lezer,
nu vermoedt u wellicht dat de zitting heel lang zal duren.
Dat is mogelijk. Maar niet omdat raadslieden veel aandacht zullen besteden aan al die jaarrekeningen. De meeste tijd zal besteed worden aan de bijkomende (8) mondelinge vragen die zij hebben ingediend. Ook de papieren perse zal zich hierbij heel alert gedragen.