Serverruimte in stadhuis krijgt een opknapbeurt

De huidige serverruimte in het stadhuis op niveau -1 dateert al van in 2004 en voldoet totaal niet meer aan moderne eisen inzake redundantie, schaalbaarheid, elektriciteitsvoorziening, uptime en koeling. (Er lopen zelfs warmtekanalen door die plaats…) Er doen zich dan ook regelmatig problemen voor. En dan moet u weten dat de IT-infrastructuur aldaar zich niet beperkt tot Kortrijk alleen. Er zijn koppelingen met Zwevegem, de intercommunale Leiedal, het OCMW, de brandweerzone Fluvia.

Zo staat de datum van 28 november 2008 voor altijd gegrift in het geheugen van de bevoegde IT-schepen Jean de Bethune. Op die vroege vrijdagmorgen crashten er binnen de korste keren niet minder dan drie harde schijven. De koeling was defect en de temperatuur liept op tot 30 graden. Een near disaster! Op het nippertje kon men vermijden dat heel het systeem voor dagen of weken buiten gebruik zou zijn geweest. (Of de data recovery goed is verlopen weten we niet.)

Er is dus hoge nood aan een nieuw lokaal voor de server racks. De totale kost zou 300.000 euro kunnen bedragen. Niettemin gaat men nu over tot een opknapbeurt in het huidige lokaal. Nieuwe voorzetwanden, deuren en een verhoogde computervloer. Kostprijs geraamd op 39.300 euro.

P.S.
ICT slorpt veel geld op, al jaren. Dit jaar is voor de aankoop van informatica méér dan 1 miljoen voorzien, naast die 300.000 euro voor de inrichting van een nieuwe serverroom. Maar men verwacht wat toelagen?