De nieuwe zaakvoerder van resto Dell’Anno en tapasbar Punta-K wil wat van ons

Na het faillissement van de bvba Clausix is het restaurant in de Oude Dekenij onder dezelfde oorspronkelijke naam Dell’Anno in de zomer van 2010 overgenomen door ene Alain Vandesande, zaakvoerder van de bvba Beau M.
Alain heeft in maart een brief geschreven naar het stadsbestuur en daar is nu een repliek op gekomen.
Wat wil hij van ons allemaal en waarom?

1. Hij vraagt dat Stad (dat zijn wij) tussenkomt in de kosten voor de aanleg van zijn tuin achter de Oude Dekenij (kant Boerenhol).
Alain begroot die kosten op ca. 18.000 euro.
Nou, Stad weet ook dat belastinggeld niet zomaar kan aangewend tot profijt van een enkel individu. Maar de directie Leefmilieu (schepen Stefaan Bral) heeft er iets op gevonden. Men zal de tuin opsplitsen in een gedeelte met openbaar karakter en een ander met privaat karakter. Stad (dat zijn wij) is bereid om in te staan voor de kosten van de aanleg en het onderhoud van het publieke tuingedeelte. Dat is dan geregeld. (Maar die tuinen zijn toch al aangelegd?)

2. Hij vraagt om een bijkomende verlichting van de gevel.
Komt in orde. De directies Facility (schepen Jean de Bethune), Mobiliteit en Infrastructuur (schepen Guy Leleu) gaan akkoord over de plaatsing van een bijkomende armatuur.

3. Hij vraagt om een vermindering van de bankwaarborg en een spreiding van de canon.
De Oude Dekenij is (beschermd) stadseigendom. Het pand is (in principe nog tot eind 2036) verpacht aan de bvba Beau M. De erfpachtvergoeding bedraagt jaarlijks 30.000 euro (te indexeren). De bankwaarborg is hoog: 100.000 euro. De directie Stadsplanning en Ontwikkeling (schepen Wout Maddens) is bereid om die te verlagen tot 15.000 euro. Alain heeft weliswaar allerlei aanpassingen aan het pand doorgevoerd die niet altijd conform waren met de vergunningen of zelfs zonder toestemming van Stad, maar alle gekende bouwovertredingen zijn nu weggewerkt of geregulariseerd. (Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot betwijfelt dit heel sterk.)

Wat is nu de motivering van zaakvoerder Vandesande om aan ons allen, Kortrijkzanen, dergelijke tegemoetkomingen te vragen?
Hij exploiteert nog een horecazaak op de Grote Markt (Beau M) en heeft zowel daar als in de Oude Dekenij aanzienlijk veel geld geïnvesteerd. Die investeringen komen ook de stad ten goede. Zijn zaken lokken volk (WIJ, dezelfde belastingbetalers) naar het stadcentrum, brengen leven op de pleinen. De goede faam ervan straalt af op stad Kortrijk. Overigens streeft Alain naar een michelinster voor Dell’Anno.

P.S.
De vragen van Alain veronderstellen een wijziging van de erfpachtovereenkomst met de bvba Beau M, en dit kan niet gebeuren zonder toestemming van de gemeenteraad.