150 miljoen investeringen ? (2)

Volkomen in tegenspraak met de bedragen die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceert in zijn rubriek “lokale statistieken” beweert de schepen van Financiën dat Stad in de periode 2007-1011 voor 150 miljoen euro heeft geïnvesteerd. (Zie KW van vorige donderdag.)

Maar hoe komt schepen Alain Cnudde eigenlijk aan dat cijfer?
Hij telt in feite per jaar drie soorten buitengewone uitgaven samen en noemt dat dan gemakshalve “investeringen”.
Dus de “pure” stadsinvesteringen + de overdrachten naar andere instellingen (Leiedal bijv.) + de schulduitgaven (doorgeefleningen, vervroegde aflossingen, deelnemingen).
Zo bijvoorbeeld gaat het voor het jaar 2011 om een geraamd (begroot) bedrag van 46,2 miljoen euro. Maar daarvan is slechts 29,1 mio vastgelegd. Dat wil zeggen dat er voor 63 procent daadwerkelijke verbintenissen zijn aangegaan met aannemers of leveranciers.

Het zijn die vastleggingen die de schepen jaar na jaar optelt. En ja, zo komen we voor de jaren 2007-2011 aan een totaal van 149,79 miljoen euro aan investeringen plus overdrachten plus schulduitgaven.

Aanrekeningen

Schepen Cnudde vergeet altijd een paar zaken te vertellen.
РDat hij het dus over m̩̩r heeft dan de pure stadsinvesteringen.
– Dat de realisatiegraad voor de periode 2007-2011 gemiddeld slechts 68,1 procent bedraagt ten opzichte van wat aanvankelijk aan buitengewone uitgaven werd beoogd. (Het jaar 2009 was een dieptepunt: voor 55,8 procent vastgelegd.)
– Maar vooral vergeet de schepen te zeggen wat er daadwerkelijk is aangerekend, dat wil zeggen voor welk bedrag er een factuur is opgemaakt. Met andere woorden: voor welke bedrag de investeringen (werken, aankopen) daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Lezer, nu gaat u verschieten.

In de periode 2007-2011 begrootte het stadsbestuur voor 219,9 miljoen euro buitengewone uitgaven. Ja.
Daarvan is dus voor slechts 149,7 miljoen aan uitgaven vastgelegd. 68,1 procent.
Maar hoeveel is er dan daadwerkelijk aangerekend, geregistreerd in de boekhouding, verwezenlijkt? Verschiet niet ! 58,2 miljoen. Dat is ten opzichte van de vastleggingen 38,8 procent. En ten opzichte van de initiële ramingen 26,4 procent.
(Het jaar 2008 was een dieptepunt.)

We zitten dus ver onder de 150 miljoen waarover schepen Cnudde het altijd heeft.
Maar hoe zit het dan als we niet alle (3) soorten buitengewone uitgaven in rekening brengen?
Het enkel hebben over de “pure investeringen”?

(Wordt vervolgd…)

P.S.
Nog voor de cijfergekken.
De begrotingen – de vastleggingen – de aanrekeningen:
2007: 37,37 – 29,45 (78,8%) – 14,00 mio
2008: 43,27 – 25,78 (59,5%) – 7,88 (ja!)
2009: 49,18 – 27,45 (55,8%) – 12,80
2010: 43,83 – 37,93 (86,5%) – 12,09
2011: 46,26 – 29,16 (63,0%) – 11,44
Totaal: 219,93 – 149,79 (68,1%) – 58,23 mio (38,8% van de vastleggingen).

Voor 2012 is er voor 38,48 miljoen euro begroot aan buitengewone uitgaven. We zullen pas in mei van volgend jaar weten wat daarvan is verwezenlijkt. JAMMER hé?