150 miljoen investeringen ? (3)

Wat hebben we tot op heden zoal geleerd?
– Dat de Kortrijkse schepen van Financiën meent te moeten beweren dat er hier in de periode 2007-2011 voor 150 miljoen is geïnvesteerd.
– Dat we voor die jaren volgens het Agentschap van Binnenlands Bestuur nauwelijks aan 100 miljoen zullen komen. En we mogen aannemen dat het Agentschap die cijfers rechtstreeks van de stadsontvanger heeft bekomen. Dus juist zijn. (Zie stuk van 31 mei.)
– Dat schepen Alain Cnudde voor het gemak alle (drie soorten) uitgaven in buitengewone dienst beschouwt als investeringsuitgaven.
– Dat de realisatiegraad voor bepaalde jaren (zeker 2008-2009) heel laag is, nog geen 60 procent.
– Dat de schepen vooral vergeet te melden hoeveel van die investeringen daadwerkelijk is uitgevoerd, gefactureerd, aangerekend. Vaak uiterst weinig, wat wijst op een tekort aan bestuurskracht. Het eerste jaar na de verkiezingen (2007) was in dat opzicht zeer teleurstellend.

We bekijken nu even de echte (pure) investeringsuitgaven zoals die voorkomen in de begrotingsrekeningen van de jaren 2007 tot en met 2011.
Geraamd (voorgenomen) totaal bedrag : 189,75 miljoen euro.
Vastgelegd in verbintenissen: 118,62 miljoen (dat is 62 procent van wat was begroot).
Aangerekend: 30,76 miljoen.
Dat is dus slechts 25,9 procent van wat werd vastgelegd en slechts 16,2 procent van wat aanvankelijk was begroot!

Hierna de volledige cijfergegevens: begrote/ vastgelegde/ aangerekende investeringsuitgaven.
2007: 24,79 / 17,33 (69,9%) / 2,56 mio.
2008: 37,33 / 20,21 (54,1%) / 3,48
2009: 43,14 / 22,04 (51,1%) / 7,66
2010: 38,22 / 29,86 (78,1%) / 5,60
2011: 46,26 / 29,16 (63,0%) / 11,44
Totaal: 189,75 / 118,62 (62,2%) / 30,77 mio.

Voor dit jaar voorziet men 36,38 mio pure investeringen. Pas in mei volgend jaar (dus lang na de verkiezingen) zullen we weten wat daarvan is gerealiseerd.

P.S.
De papieren perse mag zonder verpinken deze gegevens overnemen…