Hoeveel kostten de Sinksenfeesten vorig jaar?

De gemeentelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK) kreeg zijn jaarrekening 2011 een maand geleden op punt en legt die volgende maandag voor aan de gemeenteraad.
De FIK verzorgt nu nog enkel de evenementen rond Sinksen en rond Nieuwjaar.

Het werkingsresultaat vermeldt als uitgaven een bedrag 252.780 euro. De algemene uitgaven bedroegen 4.199 euro, die voor Sinksen 212.917 euro en die voor de eindejaarsevenementen (“Winter in Kortrijk”) 35.664 euro.

Voor de Sinksenfeesten zijn de grootste uitgaven natuurlijk die voor honoraria van de artiesten: 92.950 euro.
Honoraria voor derden: 14.320 euro.
Huur van allerhande materiaal (ook voor geluid en licht): 39.440 euro.
Publiciteit kostte 17.037 euro.
Hotelkosten: 4.894 euro.
Catering: 9.920 euro.

De uitgaven voor “Winter in Kortrijk” gaan naar huur materiaal (30.431 euro) en medewerking van derden (4.861 euro).

Wat we evenwel niet mogen vergeten is dat de werking van FIK volkomen wordt gedragen door stadspersoneel. Zowat 10 voltijdse equivalenten ! Groot werkpaard is Marnix Theys. Die onschatbare personeelskosten moet de VZW dus niet dragen.
FIK heeft ook opbrengsten. Bijvoorbeeld vorig jaar 12.690 euro van sponsors, 8.490 euro van de deelnemers aan de rommelmarkt, 4.350 euro “terrastaks”.
De stadstoelage bedroeg 223.100 euro plus nog een speciale bijdrage van 10.000 euro.

De FIK eindigde vorig jaar alweer met een lichte winst!
Ontvangsten (incl. de stadstoelage): 265.909 euro. Uitgaven 253.227 euro. Saldo: + 12.681 euro.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering ging door op 3 mei. Slechts vijf aanwezigen waaronder vooral ambtenaren. Dat komt omdat de voorzitter VLD-raadslid Koen Byttebier zijn leden altijd op een ontieglijk vroeg uur bijeenroept: ‘s morgens om 8u30.