Daar is de jaarrekening 2009 van Parko !

Het parkeerbedrijf Parko is een autonoom gemeentebedrijf met als voorzitter van het directiecomité de schepen Guy Leleu.
Tot de Raad van Bestuur behoren nog de raadsleden Koen Byttebier (VLD), Roger Lesaffre (SP.a), Wilfried Depauw (VB) en schepen Stefaan Bral (CD&V). Geen van allen heeft in 2010 of 2011 ooit opgemerkt dat Parko nog altijd geen jaarrekening 2009 had voorgelegd aan de gemeenteraad. En de amorele schepen Guy Leleu deed alsof zijn neus bloedde. Toen uiteindelijk raadslid Maarten Seynaeve (VB) – na lectuur van kortrijkwatcher – een keer vroeg waar dat jaarverslag bleef, dacht de bevoegde schepen dat het stuk wel degelijk al was geagendeerd.

Vandaag is het zover. Parko legt zijn resultatenrekening 2009 (en die van 2011!) ter akteneming voor aan de gemeenteraad. Het schepencollege van 18 januari van dit jaar kon er immers kennis van nemen. Ongelooflijk allemaal.
Parko is al jaren slordig bezig.
– Het jaarverslag 2010 bijvoorbeeld kreeg de Raad pas te zien in december 2011.
– De verslagen van de Raad van Bestuur worden nog altijd niet digitaal bezorgd aan de raadsleden.
– Waar blijft het ondernemings- en operationeel plan?
– Waar blijft de evaluatie van de beheersovereenkomst met Stad? (Moest gebeuren in 2010!)

P.S.
Parko torst nog altijd een grote schuldenlast: 12,9 miljoen euro. Maar het zit toch nog goed met de ratio’s (liquiditeit, solvabiliteit, terugbetalingscapaciteit).
De ondergrondse parkeergarages maken nog altijd verlies wegens hoge afschrijvingen, intrestlasten en toezichtkosten.
Parko telt 11 straattoezichters, 17 parkingwachters, 11 bedienden en 7 techniekers. De personeelskosten lopen dus hoog op: méér dan 1 miljoen.