Waarom het festival NEXT geen subsidies krijgt

Het grensoverschrijdend kunstenfestival NEXT heeft in het kader van het kunstendecreet om subsidies gevraagd bij de Vlaamse regering. Voor de 6de en 7de editie (2013 en 2014) van het internationaal evenement telkens 151.500 euro. Maar de vzw vangt bot. Nochtans spreekt de beoordelingscommissie over meerdere alinea’s zijn waardering uit voor wat al op artistiek gebied is gepresteerd. “NEXT betekent een meerwaarde voor de regio.” “Next creëert een interessante dynamiek.” Enzovoort. Maar toch: geen poen.
Waarom?
– Bij de aanvraag is onvoldoende diep ingegaan op de artistieke projecten voor de toekomst.
– De concrete uitwerking is te beperkt.
– De commissie is niet overtuigd van de meerwaarde van de nieuwe vzw-structuur binnen de kunstwereld in Vlaanderen, zeker gelet op het feit dat een deel van de subsidie die Buda Kunstencentrum al krijgt gewoon gaat naar de organisatie van het festival. (Buda KC is de organisator aan Vlaamse zijde.)

In het zakelijk advies (dat komt van ambtenaren van het Agentschap Kunsten en Erfgoed) zegt men het onomwonden: de vzw NEXT is vooral opgericht om extra subsidies te verwerven.
En de toelichting bij de begroting is ondermaats. En er is onvoldoende transparantie op financieel vlak. En de coördinator wordt al betaald door de vijf partners. Voor 3/5de door La Maison du Culture (Tournai), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) en L’Espace Pasolini (Valenciennes). Wat de Vlaamse partners (Buda KC en het Cultuurcentrum Kortrijk) daartoe bijdragen was ook niet goed toegelicht.

P.S.
De vijfde editie van NEXT is voorzien in november van dit jaar. Daarvoor is een projectsubsidie aangevraagd bij cultuurminister Joke Schauvliege maar ook die is geweigerd omwille van een wel heel grote stommiteit. De statuten van de vzw waren nog niet neergelegd bij de rechtbank van Koophandel op het moment van de aanvraag…
De vierde editie van 2011 telde zo’n 10.000 bezoekers. Men ambieert een jaarlijkse publieksaangroei met 1000 bezoekers.