Negen toegangsverboden voor woonwagenbewoners op het doortrekkersterrein

Artikel 3 van het politiereglement aangaande het doortrekkersterrein schrijft voor dat het College van Burgemeester en Schepenen een toegangsverbod kan uitspreken voor woonwagenbewoners (of hun gezinsleden) in het belang van de openbare orde en veiligheid.
Dit is onlangs gebeurd voor negen bewoners omwille van vastgestelde inbreuken op de reglementering en in het belang van de openbare orde en veiligheid op het terrein én in de politiezone Vlas. Vier zigeuners kregen een toegangsverbod tot eind dit jaar, twee tot in februari 2013, twee tot in maart en één tot in april volgend jaar.

In december 2010 kregen niet minder dan 17 gezinshoofden voor één jaar de toegang tot het terrein ontzegd. ( Waaronder twee Engelse groepen van 7 gezinshoofden.)
Wie bepaalt er eigenlijk de strafmaat en op welke gronden?

N.B.
Het “zigeunerkamp” langs de Ringlaan aan de Oude Olm in Heule opende in oktober 2009, onder auspiciën van voormalig schepen Frans Destoop.
Andere centrumsteden in de provincie vertikken het nog altijd om een doortrekkersterrein aan te leggen.