Financiering en verbouwing nieuw Vlasmuseum “gefaseerd”

Het nieuwe Vlasmuseum aan de Noordstraat zou volgens het voorontwerp van NoA.architectenbureau 6,04 miljoen euro kosten. BTW en erelonen inbegrepen. Dit bedrag is al een keer naar beneden bijgesteld door wat wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp. Voor de verbouwingen en de inrichting van de gewezen Euroshop heeft men nu een budget van 5,04 miljoen vastgelegd. Eén miljoen zal dienen voor de museale inrichting en de resterende 4 miljoen gaat naar de bouwkundige/architecturale component.

Maar om budgettaire redenen wordt de verbouwing gefaseerd. Men gaat beginnen met de realisatie van het hoofdgebouw en pas later komt de lager gelegen loods aan bod. (Over de omgevingswerken rept het schepencollege nog niet.)
Voor die eerste fase begroot men nu de kosten op 3,95 miljoen. Hoe probeert men dit nu te financieren?
– Eigen inbreng van Stad is begroot op 2,10 miljoen euro, maar men heeft evenveel subsidie aangevraagd.
– Van diverse provinciale instanties verwacht men 500.000 euro, en dit zou reeds mondeling zijn toegezegd.
– Van Toerisme Vlaanderen verwacht men 1,36 miljoen. Er is evenwel 1,79 miljoen aangevraagd, op heden 90.000 euro effectief toegezegd.
– Van het Stadsvernieuwingsfonds hoopt men op 1 miljoen.
– Europa (Interreg) heeft al 300.00O euro toegezegd.
– Er is een eigen fondsenwerving opgezet voor een bedrag van 500.000 euro.

Einde van de werken in de zomer van 2013 voorzien.