De grote schoonmaak in de Zwevegemsestraat

Gisteren kregen de leden van de politieraad VLAS wat cijfergegevens over de strijd tegen de stadscriminaliteit in de buurt van de Veemarkt en de Zwevegemsestraat. Periode: begin dit jaar tot heden. Curieus: geen gegevens over de Stationsbuurt.

Gewapend bestuur: weigeringen
(Dat wil zeggen: optreden van het bestuur – schepencollege – om criminaliteit tegen te gaan.)
– 12 drankvergunningen
– 3 exploitatievergunningen nachtwinkels
– 1 exploitatie van belwinkel
– 3 exploitaties van club-VZW’s.

Gewapend bestuur: sluitingen
– 3 belwinkels
– 3 club-vzw’s
– 9 panden (horeca)- maar bij 1 zaak is de sluiting geschorst door de Raad van State.

Drugs: inbeslagname
– 457,38 gram heroïne
– 2.636,61 marihuana.
– 285,65 hasjiesj
– 18.639,28 euro drugsgeld.

Illegaliteit
– 113 gerechtelijke processen-verbaal : 93 personen kregen bevel om het grondgebied te verlaten.
– Maar sinds 1 september 2010 tot op heden: 517 PV’s lastens 333 personen. 73 procent daarvan waren al gekend in politionele databanken. 60 dossiers voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken, en slechts 3 personen effectief gerepatrieerd.

Verkeersovertredingen
645 PV’s vooral inzake wild parkeren (228) en negeren borden, markeringen en verkeerslichten (242).

Arrestaties bij drie grote gerechtelijke onderzoeken
– Onderzoek diefstallen: 5 arrestaties (en evenveel aanhoudingen)
– Onderzoek drugs: 25 arrestaties ( 21 aanhoudingen)
Hierbij is 2.800 euro drugsgeld gevonden en 1,5 kg drugs.

Diefstallen
– 134 allerhande
– 119 fietsdiefstallen.

Wapens
22