Wat nu met onze bushokjes?

In juni 1999 sloot het stadsbestuur met de NV City Advertising (nu de NV Clear Channel) een overeenkomst voor het leveren en plaatsen én onderhouden van 150 wachthuisjes voor openbaar vervoer. Het contract liep eind vorig jaar van rechtswege af. Na 12 en 1/2 jaar zeg. En er is nog altijd geen nieuw contract. Meer zelfs: het schepencollege besliste zowat een maand geleden om geen gunning meer te hernemen, gewoon omdat er geen offertes zijn ingediend! Die schuilhuisjes staan daar dus nu al zeker een half jaar te verkommeren. Wie onderhoudt ze nog? Mag daar nog publiciteit hangen?

Een heel bizar verhaal. Hierna de peripetieën.

* De gemeenteraad van september 2011 bepaalt de voorwaarden en wijze van gunnen (een algemene offerte) voor het leveren, plaatsen én onderhouden van 166 wachthuisjes. De winnende firma moet in ruil voor het plaatsen van publiciteit onmiddellijk een eenmalige vergoeding van 750.000 euro betalen en daarnaast nog een jaarlijks terugkerende vergoeding. Algemeen goedgekeurd in de Raad, met uitzondering van raadlid Eric Flo.
* De inschrijvingen worden geopend op 30 november 2011. Er zijn drie kandidaten: de NV Clear Channel, de NV JC Decaux en de NV Mediatrader. Geen enkele inschrijver voldoet aan de gestelde criteria van het bestek. Clear Channel noch Decaux zijn bereid om 750.000 euro op tafel te leggen. Decaux wil hoogstens een jaarlijks bedrag van 33.000 euro betalen. Mediatrader biedt de beste voorwaarden maar kan althans voor bushokjes geen referenties voorleggen.
* Het schepencollege van 21 december 2011 beslist om geen gunning toe te wijzen en zal de gunningswijze hernemen met een “aangepast” bestek. Dit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in de gemeenteraad van februari van dit jaar. De gevraagde financiële vergoeding “beperkt” zich nu tot een jaarlijkse vergoeding van minimum 150.000 euro voor de periode van 12 jaar. Maar de eerste drie jaar moet wel in één keer uitbetaald.
* Op 18 april – de opening van de inschrijvingen – constateert men dat er zich geen enkele kandidaat heeft aangemeld! Het schepencollege staat voor blok. Bij navraag blijkt dat Decaux en Clear Channel allebei vinden dat de financiële compensaties niet in verhouding staan tot de opbrengsten. En Mediatrader zou intussen insolvabel zijn.
* Op 20 juni laatstleden beslist het schepencollege dat er geen nieuwe gunning kan plaatsgrijpen wegens gebrek aan inschrijvingen…
Een mogelijk alternatieve oplossing ontbreekt.

Ja, wat nu?
Laten we de bestaande wachthuisjes tot puin vergaan? Krijgen we nergens nog een nieuw schuilhok?
Clear Cannel én Decaux vormen in het hele land namelijk een duo-monopolie op gebied van bushokjes.

P.S.
– Lees ook nog het stuk van raadslid Marc Lemaitre dd. 31-12-11 op zijn weblog kortrijklinksbekeken. Over allerhande perikelen uit het verleden ook.
– De KW-redactie bekijkt de publi niet meer in de bushokjes en vertikt het om nog exemplaren ervan op te halen in het stadhuis.

Wat bruikbare, wetenswaardige info over Buda Beach

Het kleine strand aan de Leie, vlakbij de Collegebrug, kent dezer dagen een ware overrompeling. Vandaar dat kortrijkwatcher aan onze lezers Рzonnekloppers zonder geld om op reis te gaan Рwat gespreksstof aanbiedt voor gepeperd gekeuvel. Informatie ̩n duiding die niemand kent en niet te lezen valt in de papieren perse, die van de dode bomen.
Daar gaan we.

* Stad heeft aan de uitbater waarlijk te weinig strandzetels (40) en stoelen (36) en tafels (8) ter beschikking gesteld. Op warme avonden eigen stoel meebrengen.
* Raad maar eens in uw gezelschap hoe groot het strand is. 156 m². De zandbak is gevuld met gerecupereerd zand, komende van de beachvolley op de Grote Markt. Voor het vervoer kreeg de firma Lavaert 2.000 euro. Het zand zal tweemaal gereinigd worden door een gespecialiseerde firma. Sandmaster Strasbourry vraagt daarvoor 3.000 euro.
* De concessie is gratis ! De uitbater dient enkel 1.000 euro te betalen voor het waterverbruik en het gebruik van materialen.
* Nochtans was er slechts één kandidaat om de zaak te exploiteren. De minzame Bob Talpe uit Kuurne. Heel bekend geraakt door zijn horaca-verleden: de Kameleon in Heule, de Caravan op de Veemarkt, Las Palmas op de Vlasmarkt. Nochtans kunt u met Bob over wat veel anders praten dan over zwart werk in de horeca. Bob heeft namelijk een opleiding achter de rug als maatschappelijk assistent, sector socio-cultureel werk. Beroepshalve is hij nochtans eerder bezig met decorbouw en interieurvormgeving.
* Bob is een muziekliefhebber, van het rustige genre. Blues, bossanova, fado, iets indisch ook.
* Wanneer wordt u geacht niets meer te bestellen aan de bar?
De zaak moet wel sluiten om 21 uur. Tot 2 september is de bar iedere dag open vanaf 13 uur. Daarna – en tot 15 oktober – moet de zaak minstens op zaterdag en zondag geopend zijn.
* Als u een glas gebruikt mag de barman statiegeld vragen. (Bob doet het blijkbaar niet.)
* Zowel de exploitant als Stad mogen passende activiteiten organiseren op de site.
* De grond is niet van Stad, wel van de NV Waterwegen en Zeekanaal.
* U bent niet verplicht om iets te consumeren. En het toilet is vrij te gebruiken. Sterke drank kan niet.

Zo. Nu weet u weer alles.
Overbluf uw gezelschap met uw kennis van zaken.

Burgemeester gaat nu echt zijn boekje te buiten

Onbegrijpelijk dat een voormalig minister van Justitie én jurist van opleiding dit aandurft. (Maar de verkiezingen naderen…Ofwel is er iets, een element dat ons ontgaat? Een afspraak die we niet kennen? Gaat het om een test? Een proefballon?)
Onze burgervader Stefaan De Clerk heeft het dan toch gewaagd om aan iemand plaatsverbod op te leggen. Een jongeman mag niet meer in het Begijnhofpark. Anderen staan op het punt om een gelijkaardige sanctie te ondergaan. (Wie heeft dat besluit eigenlijk officieel ondertekend?)

Hiermee treedt de burgemeester buiten elk wettelijk kader. Een geval van machtsoverschrijding.
– Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken zou in mei een wetsontwerp indienen dat plaatsverbod mogelijk maakt als een vorm van gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Tekst nog niet gezien.
– Op 25 maart 2011 al dienden de senatoren Guido Depadt en Nele Lijnen een gelijkaardig voorstel in.
– Idem op 29 maart 2012: voorstel van de Kamerleden Ben Weyts en Koenraad Degroote.

Geen van deze teksten is al ergens goedgekeurd.

Op welke rechtsgrond de burgemeester steunt om dat plaatsverbod uit te vaardigen weten we niet. (Heeft de pers er wel naar gevraagd? Begreep men er weer niks van? )
In Turnhout bekijkt de burgemeester Francis Stijnen het plaatsverbod als een preventieve maatregel om de openbare orde te handhaven…Dat is een geval van machtsafwending.
In Mechelen en Antwerpen (waar men het al eens tevergeefs heeft geprobeerd, afgeschoten door de Raad van State) is de invoering van straatverbod “in onderzoek”.

De krant “De Morgen” (4 april) vroeg aan de burgemeesters van de centrumsteden wat ze dachten van straatverbod als GAS.
Voorstanders: Antwerpen, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Turnhout.
Lopen er niet warm voor: Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Sint-Niklaas.
De tegenstanders merken op dat een eventueel straatverbod opleggen een zaak is van de rechterlijke macht.

Zal de Liga van de Mensenrechten optreden tegen de maatregel van de burgemeester?
Is er 1 (één) raadslid bereid om de zaak te agenderen op de gemeenteraad van september?

P.S.
Lees nog het stuk op de weblog “perongeluck.wordpress.com“.
En op de website van RUG (“ugent“) is een interessante studie te vinden over de GAS van de hand van Koen Van Cauwenberghe.

Subsidies voor het nieuwe Vlasmuseum

Van Toerisme Vlaanderen krijgen we nu voor de herinrichting van het nieuwe Vlasmuseum aan de Noordstraat (de vroegere Euroshop) 554.059 euro. (T.VL. acht de kostprijs van de subsidiabele werken op 923.432 euro en we krijgen daar 60 procent van.) Het stadsbestuur had gehoopt op 1,7 miljoen euro maar bij de Vlaamse Gemeenschap acht men in het ingediende dossier 1,6 miljoen als niet subsidieerbaar. Van T.VL. kregen we al een keer 60.000 euro voor de onthaalruimte en 30.000 euro voor de conceptstudie.

Van de provincie ontvangen we 250.000 euro.

In de begroting van dit jaar voorziet Stad een krediet van 3,68 miljoen euro. En men verwachtte dus binnen dit bedrag op een toelage van 1,8 miljoen.
Hoeveel zal dat nieuwe museum kosten? De ontwerper (NOA Architecten) hoopte alles te klaren met zoiets van bijna vijf mijoen.
Wees gerust. Het wordt minstens méér dan 6 miljoen euro.

(Zie nog stuk alhier van 21 juni, met andere bedragen…)

Kosten aan Sint-Pauluskerk nu al 36 procent hoger dan verwacht

Na veel vijven en zessen is dus lang geleden beslist dat men van de kerk aan de Lange Munte een buurthuis zou maken.
De eerste aanpassingswerken ? Geraamd op 64.426 euro (incl. BTW). Voor de schilderwerken voorzag men een bedrag van 22.439 euro, voor de akoestische verbeteringswerken 41.816 euro.
De openbare aanbestedingen gaven volgende resultaten:
– de schilderwerken zijn gegund aan Vanhollebeke-Sanders uit Zedelgem voor 17.927 euro;
– de akoestische verbeteringswerken (plafondelementen om de nagalm te temperen) zijn gegund aan de bvba Pol Cattebeke uit Heule voor 69.735 euro.

Totaal: 87.663 euro, dit is 36 % meer dan de oorspronkelijke raming.
Voor de akoestische werken gaat het om een overschrijding van het geraamde bedrag met niet minder dan 66 procent !
De zaak moet dus geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad, dat is die van september. (Overschrijding van de raming met meer dan 10 procent.)
Nochtans besliste het schepencollege dat de werken al op 20 augustus dienen aangevat…

P.S.
We zitten dus nu al aan 3,5 miljoen oude BEF. En de omschakeling van kerk naar buurthuis moet nog beginnen ! JA !

Nieuwe kandidaten over gemeentepolitiek

Eerder belangrijk geachte nieuwe kandidaten voor de komende raadsverkiezingen krijgen wel eens wat méér ruimte in de pers en begeven zich dan met hun uitspraken op glad ijs. En zij beseffen het niet. Terwijl de perse laat begaan. Geen corrigerende vraag stelt. Moet allemaal kunnen.

Herinner u dat VLD-kandidaat Arne Vandendriesche ooit op de VRT (De Redactie) in een zotte bui (hij is zo nu en dan wat “dronkig“) drie programmapunten wou verwezenlijkt zien. Ze bestaan al! Zijn in uitvoering.

Ja. Een enkele uitzondering of drie toch daargelaten weten de neofieten weinig of niets af van de Kortrijkse politiek.
Ze maakten nog nooit een gemeenteraad mee. Weten het stadhuis – de raadzaal – niet liggen. Zijn (waren) vaak nog geen lid van de partij waarbij zij kandideren. Maakten dus nog geen partijbestuur mee. Ze kennen de relevante politieke weblogs niet (“kortrijklinksbekeken”, “pär ongeluck”, “bart.caron”, “matti”). En daar zijn er nogal wat die au fond niet erg in politiek zijn geïnteresseerd. Politiek in de bredere of juiste zin van het woord dan. Zij hechten wel een keer enig belang aan een plaatselijk probleempje (dat speelplein, verkeersoverlast) of een feit dat hen persoonlijk raakt (een bepaalde retributie, een parkeerplaats). Bon. Eenmaal dan toch verkozen zitten ze zich stierlijk te vervelen in de zittingen.

De alom bekende restauranthouder Peter Declercq (café Leffe en Arte op de Grote Markt) is nu plots een totaal onverwachte N-VA-kandidaat, was algemeen aangezien als een pure VLD’er.

Het kerstgebeuren

“Neem nu het kerstgebeuren,” zegt hij. “Stad verspilt te veel geld aan evenementen die hun uitwerking missen.” “Dat kerstgebeuren kost 120.000 euro, terwijl iedereen al tevreden zou zijn met een gewone traditionele kerstmarkt.”
Kortrijkwatcher is aan Peter gaan vragen hoe hij aan dat bedrag van 120.000 euro kon komen. Wel, iemand die aan de stad werkt heeft hem dat in vertrouwen verteld.
Kw houdt van juiste cijfers. Ziehier.
– De organisator van de eindejaarsfeesten (de gemeentelijke vzw FIK, Feest In Kortrijk) had voor “Winter in Kortrijk” 2011 zowat 35.600 euro veil.
– Het Team Jeugd (de stuurgroep “Respectvol Samenleven”) gooide er nog 13.500 euro tegenaan, ondermeer voor dat heen en weer rijdend treintje. Dat maakt samen 49.100 euro.

Hoe komen we dan aan die 120.000?
– Stad zelf heeft voor dat “kerstgebeuren” van 2011 een bedrag begroot van 120.700 euro. Ja! Voor de deelgemeenten apart nog 11.250 erbij. Samen dus 131.950 euro. (Voor wie het wil weten: lightpainting werd geraamd op ca. 60.000 euro, de optredens op 25.000 euro, het elektriciteitsverbtruik op 14.000 euro.)
– Maar wat heeft de vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum (het BID) besteed aan “Winter in Kortrijk”? Dat mogen we dus niet weten. Peter. Help ons toch eens!
Het bestuur van het Handelstrict weigert kortrijkwatcher inzage van de rekening.
Alles bijeen geteld – en zonder de mogelijke bijdrage van het BID – kostte het laatste kerstgebeuren dus zowat 181.000 euro.
Vertel dat maar eens aan Peter !

De terrastaksen

Peter Declercq pakte in HLN nog uit met een ander cijfer over iets wat hem nou aan het hart ligt, als zaakvoerder van horecabedrijven op de Grote Markt. Hij wil de “terrastaksen” afschaffen. MAAR WELKE??
Ze brengen immers amper 30.000 euro op. Hoe weet Peter dat? Van zijn vriend, minister en raadslid Vincent Van Quickenborne!
Ach, die nieuwe kandidaten zullen nog moeten leren dat bestaande raadsleden ook niet altijd goed op de hoogte zijn van een en ander. (Hier op KW las u al dat Quickie verkeerdelijk meent dat de stadsbegroting 100 miljoen bedraagt.)

Weet je wat Peter? De stadsdiensten, noch de bevoegde schepen weten exact te vertellen wat de “terrastaksen” in hun totaliteit per jaar opbrengen. De reglementering is ingewikkeld en hanteert diverse tarieven volgens plaats en tijd. Inkohiering gebeurt laattijdig. Op de Grote Markt verschillen de tarieven voor extra-uitbreiding aan gene of andere zijde. Er zijn tegenkantingen van terrashouders. Er zijn laattijdige betalingen. Bepaalde toestanden (oppervlakten) veranderen, al of niet juist aangegeven en gecontroleerd.

Peter, ziehier de cijfers waarover we beschikken.
– “De belasting op het plaatsen van terrassen, stoelen en tafels” is sinds jaren telkens geraamd op 24.000 euro. Volgens de rekening 2011 viel er in werkelijkheid 10.477 euro te innen. In 2010 ging het om nog minder: 8.430 euro.
– Maar Peter, het geraamde bedrag hierboven slaat wel op de halfopen, vaste terrasconstructies, en waarschijnlijk ook op de onmiddellijke uitbreiding ervan op het voetpad. Dat weten we niet goed. Weet jij het?
– Er is daarnaast nog die retributie voor extra-uitbreiding van terrassen op de Grote Mark (het plein) zelf, waarover uw informant Q geen zicht op heeft. Tijdens de zomer en bij evenementen. Aan kant A (de uwe) betaalt men 60 euro/m², met maximum van 3.000 euro. Dit is geen belasting of taks, Peter. Dit is een retributie, omwille van het feit dat u openbaar domein inpalmt. En zoals u weet is die retributie contant te betalen in het stadhuis, van zodra de extra-uitbreiding is vergund. Nogmaals. Geen raadslid – en zelfs geen schepen – weet momenteel – nu – concreet te zeggen hoeveel die ingebruikname van openbaar domein voor terrassen op de Grote Markt per jaar opbrengt. In de rekeningen is daarvoor geen afzonderlijk artikel voorzien.

Maar dat de retributie voor extra-uitbreiding van terrassen aldaar mag afgeschaft, valt over te praten.
Dat wordt dus een programma van N-VA en VLD.
Peter, het beste hoor!

Kortrijkwatcher mag de rekening van het Handelsdistrict niet inkijken !

De vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum leeft van belastinggeld (de zgn BID-belasting van handelaars in het winkelgebied) en soms nog van toelagen van Stad. Zo staat op de begroting van dit jaar 200.000 euro ingeschreven.
De minste vereniging die van meer dan 10.000 euro (of is het 5.000?) publiek geld – subsidies – geniet moet jaarlijks aan het College en/of de gemeenteraad een jaarverslag met de rekening en de begroting indienen. De vzw Handelsdistrict (Busines Impovement District) doet dat dus niet.
Op 21 maart twitterde de centrummanager Maarten Decramer dat hij houdt van transparantie. En ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 25 maart gaf hij zowaar een link naar het activiteitenverslag 2011 en het programma voor 2012. Maar: geen spoor van de rekening 2011 en de begroting 2012. Ook niet op de website van het HD met die volkomen verkeerd gekozen naam shop-in-kortrijk. Op de uitnodiging van de Algemene Vergadering stond te lezen dat de leden-handelaars de boeken konden inkijken van 17u30 tot 19 uur. Hoeveel er dat hebben gedaan weten we niet. Niemand zeker? De opkomst was trouwen heel mager en er is nauwelijks over financies gepraat.

De centrummanager Maarten Decramer heeft er intussen de brui aan gegeven. Hij had dit al in april aangekondigd opdat men tijdig een opvolger zou kunnen vinden. We horen nu dat die functie voorlopig niet wordt ingevuld, maar weten niet waarom.

Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot stootte vorige week in het bureau van de vzw dus op de assistente van de voormalige manager, de bevallige Nele Muylle. Die van de cadeaubonnen.
Zij kon hem niet helpen! Het bestuur (Yvon Vanden Abeele en Eric Wastyn) had immers nog dezelfde morgen (we hadden onze komst aangekondigd) beslist dat kortrijkwatcher geen inzage zou krijgen in de rekening. De reden kende zij niet. Zij verwees wel naar het Staatsblad en ook naar de Nationale Bank. En op onze vraag deed Nele een hulpeloze poging om die websites even te bereiken en te tonen waar we eventueel wat info zouden kunnen aantreffen. (Daar is overigens niets te vinden over de vzw, tenzij een benoeming en een ontslag van een bestuurder.)
Op een eenvoudige vraag naar een mogelijke uitgave van het BID voor het kerstgebeuren in de stad kon zij ook geen antwoord verschaffen.

P.S.
Op Tinternet is Maarten Decramer nog altijd centrummanager…

Het Begijnhofpark: “Salon van de Stad”

De pers heeft er toch een karikatuur van gemaakt hoor ! Zo’n kop als “Mozart & co moeten hangjongeren verjagen” (Het Nieuwsblad, 13 juli) is zeer misleidend tendentieus. (Pers toont daarmee weer eens aan dat men niet de eenvoudige, professionele reflex heeft om in de eerste plaats de authentieke, primaire bronnen te raadplegen, in dit geval hier het besluit van het schepencollege van 4 juli en de uitwerking ervan op 12 juli.)

Op 4 juli gaf het College zijn principiële toestemming om het Begijnhofpark gedurende de maanden juli en augustus om te toveren tot “Salon van de Stad”. Een attractieve plaats in het centrum voor al wie rust en ‘relaxtie‘ (sic) zoekt. Te vergelijken met bijvoorbeeld Buda Beach. Men hoopt dit te bereiken door te zorgen voor enig zitcomfort (ook tafels) en door de creatie van een “geluidsdecor”. Dat geluidsdecor zal niet enkel opgetrokken worden met klassieke muziek. Er zal ook soft jazz te horen zijn en loungemuziek van het betere soort. Dansen mag dus.
Het doel is: “via de aanwezigheid van mensen, gezinnen te zorgen voor een permanentie die op natuurlijke wijze vandalisme en criminaliteit tegenwerkt vanwege de sociale controle.”
Zo.
Een voorbeeld van een zachte, preventieve aanpak, en het is in bepaalde kringen weer niet goed bevonden.
De burgemeester wordt in vele reacties (op facebook bijvoorbeeld, ook door raadslid Vincent Van Quickenborne) op een onrechtvaardige manier gepakt en belachelijk gemaakt.
Overigens zegt hij in Het Nieuwsblad nog: “We willen het park in de eerste plaats een aangename sfeer geven. ‘Salon in de stad’ noemen we het. Maar als daardoor ook de overlast verdwijnt is dat mooi meegenomen.”

Dat stuk in “De Morgen” (14 juli, pag.11) dan. Grote kop: “Kortrijk goes classic tegen hangjongeren“. Met een cartoon van ZAK.
Geschreven door ene Kim Van de Perre die meent dat het Parkjazz festival nog altijd doorgaat in het park.

P.S.
Een blinde gevel vlakbij het Begijnhofpark (het Boerenhol) is onlangs weer mooi wit geschilderd. Binnen de kortste keren alweer bezoedeld.

Waarom 2 X Poëzie op blinde muren? (2)

Geheel niet omdat er daar aan de kluifrotonde nu eenmaal sinds jaren twee immense blinde muren staan te staan.
Wel omdat de burgemeester dit absoluut zo wou. Het is wel degelijk Stefaan De Clerck geweest die op het idee kwam om op zijn beurt alginder aan de rotonde uit te pakken met een door hem gebloemleesd gedicht “Nog een dag” van zijn goede kennis Achilles M. Surinx. Wat er ons aan herinnert dat onze burgemeester eerder is ingevoerd in beeldende kunsten dan in literatuur.

Kortrijkwatcher blikt even terug in de geschiedenis.
– Al in april 2000 (niet te geloven!) pakte VLD-raadslid Moniek Gheysens uit met het voorstel om in Kortrijk een poëzieroute te creëren. Het is er nooit van gekomen. Ondenkbaar was het dat een CVP-bestuur een voorstel uit de oppositie zou willen honoreren.
– In september 2007 (!) hernam Moniek vol hoop dit keer (VLD behoort nu tot de coalitie) haar project om poëzie aan te brengen in de openbare ruimte, maar zij spitste toen het voorstel concreet toe op die blinde gevels aan de kluifrotonde Den Appel. Zij had zelfs al een auteur gevonden die speciaal voor die muur enige poëtische regels had geschreven. De bekende dichteres Lut De Block. Met termen die tenminste wat met appels hebben te maken. En Moniek was desnoods bereid om de uitvoering van het voorstel zelf te bekostigen.
De burgemeester aanhoorde het voorstel met zijn roemruchte traditionele welwillendheid, maar leek niet meteen bereid om vaart te steken achter de uitvoering ervan. Eigenlijk had Stefaan De Clerck inmiddels een geheel ander project in gedachten, in combine met de Vlaamse Bouwmeester van toen. (Iedereen heeft dit nu vergeten.) Kunstenaar en goede kennis Jan De Cock (door Jan Hoet “de schrijnwerker” genoemd) was al aangezocht om op de site een houten constructie te planten. Een wirwar van planken van Unilin.

De zaak bleef intussen alweer jaren aanslepen. De burgemeester vond namelijk dat voor een muurschildering de toelating was vereist van de NV Waterwegen voor de ene gevel en de administratie Wegen en Verkeer voor de andere muur. (Er zouden daar billboards komen.) Kortrijkwatcher heeft aan het verhaal indertijd meerdere stukken gewijd onder de titel: “Een appeltje om te schillen”.
Binnen de VLD-fractie kreeg men uiteindelijk rond de laatste jaarwende – met het oog op de verkiezingen – zo stilaan het getreuzel van Stefaan en zijn ambtenaren hartsgrondig beu. Begin dit jaar ergens (geen idee bij KW hoor) eiste de partij (schepen Maddens) zo stilaan dat er absoluut nog voor het einde van de legislatuur een uitvoering zou komen van het VLD-voorstel. Uiteindelijk gaf de burgemeester toe, maar met de uitdrukkelijke voorwaarde dat hijzelf persoonlijk ook een gedicht zou kunnen kiezen en laten aanbrengen op die andere gevel vlakbij.
Op die manier is verijdeld dat enkel en alleen de VLD in de persoon van Moniek Gheysens een landelijke exposure krijgt. Aanstaande zaterdag, op de inwijding van de (twee) gedichten kan de burgemeester aan cherry picking doen.

P.S.
Het voornemen om op de site een sculptuur te laten plaatsen van en door Jan De Cock is officieel niet opgegeven hoor! Maar naar verluidt zou de schrijnwerker een gigantisch bedrag vragen voor zijn kunstwerk. Een dusdanig duizelingwekkend hoog bedrag dat geen kandidaat-burgemeester daar nu mee durft uitpakken.