Zelfcensuur bij de locale pers

De KW-redactie heeft nog even gewacht op het verschijnen van het “Kortrijks Handelsblad” op vandaag alvorens te melden dat de locale persjongens (allemaal) verzaken aan hun taak.
Essentiële opdracht van de pers is het verschaffen van informatie (kan een verslag zijn) en duiding (uitleg). Eventueel kan er daar nog wat commentaar bij, tenminste als de journalist zich daartoe bevoegd acht en tevens meent dat hij iets heeft te vertellen.

Welnu, vorige zondag 1 juli hield het Vlaams Belang in het Begijnhofpark van onze guldensporenstad een hele dag lang een landelijk familiefeest. Daar waren een 600-tal aanwezigen. Aan het Groeningemonument hield partijvoorzitter Bruno Valkeniers in de voormiddag een “strijdrede”. Geen pers te bespeuren. In de namiddag grepen er in het park allerlei evenementen plaats. Er was muziek, kinderanimatie, dans, een optreden van een kleinkunstenaar en een imitator, een ballonwedstijd, een voorstelling van allerlei middeleeuwse ambachten. In de grote feesttent was er van alles te verkrijgen.

Om 16 uur hield parlementariër Gerolf Annemans een politieke toespraak. Pers afwezig.
Pers daagde om 12 uur ‘s middags zelfs in het geheel niet op voor de persconferentie. De stapel persmappen bleef onaangeroerd…

CD&V heeft ook een keer een familiefeest gehouden in het Begijnhofpark. Daar kon u dus wél uitgebreid over lezen in de kranten en weekbladen en TV-beelden van zien.
En het jaarlijkse 1 mei-festival van de SP.A in het park gaat ook nooit onopgemerkt voorbij. Herinner u nog even de overweldigende opkomst van de pers toen de N-VA-voorzitter vorig jaar een toespraak kon houden aan het Groeningemonument.

De onafhankelijke redactie van kortrijkwatcher (zie ons statuut!) vindt de houding van de pers in dezen ronduit zielig. Een schending van de beroepsethiek ook.
En zelfcensuur is zowat het ergste dat een journalist kan overkomen. Een sluipende ziekte.