Dat agendapunt is niet vergeten…

Gisteren hadden we het hier over een vergeten agendapunt in de gemeenteraad.
Yves Vanneste, directeur van “Communicatie en Recht”, laat ons weten dat het agendapunt waarvan sprake totaal NIET is vergeten. De wijziging van de erfpachtovereenkomst tussen de zaakvoerder van restaurant “Dell’Anno” en Stad kan pas als de nieuwe erfpachter (Alain Vandesande, de bvba Beau M) zich akkoord verklaart met de Collegebeslissing.
We blijven de gang van zaken vreemd vinden.

Nog even de feiten op een rij. (Zie nog stuk van 1 juni in deze krant.)
In maart vraagt Vandesande om drie tegemoetkomingen.
Op 16 mei besluit het schepencollege dat men “de bvba Beau M erover zal informeren dat er gevolg kan gegeven worden aan zijn verzoekschrift conform wat is uiteengezet in het beschrijvende gedeelte”.
Dit is een principieel besluit, zo deelt directeur Vanneste ons nu mee.
Er is namelijk op 1 juni een brief gestuurd naar de bvba Beau M waarbij gevraagd is om een schriftelijk akkoord over twee punten: 1) de tegemoetkoming van de Stad inzake aanleg en onderhoud van een openbaar gedeelte van de tuin, 2) een bijkomende verlichting aan de gevel van de oude dekenij. Voor het derde punt – de vermindering van de bankwaarborg en de spreiding van de canon vraagt men aan Alain Vandesande om contact op te nemen met de stadsarchitect M. Desmet.

Merk op. In het beschrijvend gedeelte van het Collegebesluit van 16 mei wordt enkel voor het eerste verzoek van Vandesande (tussenkomst van Stad inzake de tuinaanleg) om zijn instemming gevraagd.

Is dat alles nu nog altijd niet gebeurd?
Dat is verbazingwekkend. Vandesande krijgt namelijk wat hij vroeg.
Er waren alleszins telefonische contacten met de directie “Communicatie en Recht”. Wat daarin is gezegd weten we niet.