Waarom 2 X Poëzie op blinde muren? (2)

Geheel niet omdat er daar aan de kluifrotonde nu eenmaal sinds jaren twee immense blinde muren staan te staan.
Wel omdat de burgemeester dit absoluut zo wou. Het is wel degelijk Stefaan De Clerck geweest die op het idee kwam om op zijn beurt alginder aan de rotonde uit te pakken met een door hem gebloemleesd gedicht “Nog een dag” van zijn goede kennis Achilles M. Surinx. Wat er ons aan herinnert dat onze burgemeester eerder is ingevoerd in beeldende kunsten dan in literatuur.

Kortrijkwatcher blikt even terug in de geschiedenis.
– Al in april 2000 (niet te geloven!) pakte VLD-raadslid Moniek Gheysens uit met het voorstel om in Kortrijk een poëzieroute te creëren. Het is er nooit van gekomen. Ondenkbaar was het dat een CVP-bestuur een voorstel uit de oppositie zou willen honoreren.
– In september 2007 (!) hernam Moniek vol hoop dit keer (VLD behoort nu tot de coalitie) haar project om poëzie aan te brengen in de openbare ruimte, maar zij spitste toen het voorstel concreet toe op die blinde gevels aan de kluifrotonde Den Appel. Zij had zelfs al een auteur gevonden die speciaal voor die muur enige poëtische regels had geschreven. De bekende dichteres Lut De Block. Met termen die tenminste wat met appels hebben te maken. En Moniek was desnoods bereid om de uitvoering van het voorstel zelf te bekostigen.
De burgemeester aanhoorde het voorstel met zijn roemruchte traditionele welwillendheid, maar leek niet meteen bereid om vaart te steken achter de uitvoering ervan. Eigenlijk had Stefaan De Clerck inmiddels een geheel ander project in gedachten, in combine met de Vlaamse Bouwmeester van toen. (Iedereen heeft dit nu vergeten.) Kunstenaar en goede kennis Jan De Cock (door Jan Hoet “de schrijnwerker” genoemd) was al aangezocht om op de site een houten constructie te planten. Een wirwar van planken van Unilin.

De zaak bleef intussen alweer jaren aanslepen. De burgemeester vond namelijk dat voor een muurschildering de toelating was vereist van de NV Waterwegen voor de ene gevel en de administratie Wegen en Verkeer voor de andere muur. (Er zouden daar billboards komen.) Kortrijkwatcher heeft aan het verhaal indertijd meerdere stukken gewijd onder de titel: “Een appeltje om te schillen”.
Binnen de VLD-fractie kreeg men uiteindelijk rond de laatste jaarwende – met het oog op de verkiezingen – zo stilaan het getreuzel van Stefaan en zijn ambtenaren hartsgrondig beu. Begin dit jaar ergens (geen idee bij KW hoor) eiste de partij (schepen Maddens) zo stilaan dat er absoluut nog voor het einde van de legislatuur een uitvoering zou komen van het VLD-voorstel. Uiteindelijk gaf de burgemeester toe, maar met de uitdrukkelijke voorwaarde dat hijzelf persoonlijk ook een gedicht zou kunnen kiezen en laten aanbrengen op die andere gevel vlakbij.
Op die manier is verijdeld dat enkel en alleen de VLD in de persoon van Moniek Gheysens een landelijke exposure krijgt. Aanstaande zaterdag, op de inwijding van de (twee) gedichten kan de burgemeester aan cherry picking doen.

P.S.
Het voornemen om op de site een sculptuur te laten plaatsen van en door Jan De Cock is officieel niet opgegeven hoor! Maar naar verluidt zou de schrijnwerker een gigantisch bedrag vragen voor zijn kunstwerk. Een dusdanig duizelingwekkend hoog bedrag dat geen kandidaat-burgemeester daar nu mee durft uitpakken.