Kortrijkwatcher mag de rekening van het Handelsdistrict niet inkijken !

De vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum leeft van belastinggeld (de zgn BID-belasting van handelaars in het winkelgebied) en soms nog van toelagen van Stad. Zo staat op de begroting van dit jaar 200.000 euro ingeschreven.
De minste vereniging die van meer dan 10.000 euro (of is het 5.000?) publiek geld – subsidies – geniet moet jaarlijks aan het College en/of de gemeenteraad een jaarverslag met de rekening en de begroting indienen. De vzw Handelsdistrict (Busines Impovement District) doet dat dus niet.
Op 21 maart twitterde de centrummanager Maarten Decramer dat hij houdt van transparantie. En ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 25 maart gaf hij zowaar een link naar het activiteitenverslag 2011 en het programma voor 2012. Maar: geen spoor van de rekening 2011 en de begroting 2012. Ook niet op de website van het HD met die volkomen verkeerd gekozen naam shop-in-kortrijk. Op de uitnodiging van de Algemene Vergadering stond te lezen dat de leden-handelaars de boeken konden inkijken van 17u30 tot 19 uur. Hoeveel er dat hebben gedaan weten we niet. Niemand zeker? De opkomst was trouwen heel mager en er is nauwelijks over financies gepraat.

De centrummanager Maarten Decramer heeft er intussen de brui aan gegeven. Hij had dit al in april aangekondigd opdat men tijdig een opvolger zou kunnen vinden. We horen nu dat die functie voorlopig niet wordt ingevuld, maar weten niet waarom.

Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot stootte vorige week in het bureau van de vzw dus op de assistente van de voormalige manager, de bevallige Nele Muylle. Die van de cadeaubonnen.
Zij kon hem niet helpen! Het bestuur (Yvon Vanden Abeele en Eric Wastyn) had immers nog dezelfde morgen (we hadden onze komst aangekondigd) beslist dat kortrijkwatcher geen inzage zou krijgen in de rekening. De reden kende zij niet. Zij verwees wel naar het Staatsblad en ook naar de Nationale Bank. En op onze vraag deed Nele een hulpeloze poging om die websites even te bereiken en te tonen waar we eventueel wat info zouden kunnen aantreffen. (Daar is overigens niets te vinden over de vzw, tenzij een benoeming en een ontslag van een bestuurder.)
Op een eenvoudige vraag naar een mogelijke uitgave van het BID voor het kerstgebeuren in de stad kon zij ook geen antwoord verschaffen.

P.S.
Op Tinternet is Maarten Decramer nog altijd centrummanager…