Burgemeester gaat nu echt zijn boekje te buiten

Onbegrijpelijk dat een voormalig minister van Justitie én jurist van opleiding dit aandurft. (Maar de verkiezingen naderen…Ofwel is er iets, een element dat ons ontgaat? Een afspraak die we niet kennen? Gaat het om een test? Een proefballon?)
Onze burgervader Stefaan De Clerk heeft het dan toch gewaagd om aan iemand plaatsverbod op te leggen. Een jongeman mag niet meer in het Begijnhofpark. Anderen staan op het punt om een gelijkaardige sanctie te ondergaan. (Wie heeft dat besluit eigenlijk officieel ondertekend?)

Hiermee treedt de burgemeester buiten elk wettelijk kader. Een geval van machtsoverschrijding.
– Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken zou in mei een wetsontwerp indienen dat plaatsverbod mogelijk maakt als een vorm van gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Tekst nog niet gezien.
– Op 25 maart 2011 al dienden de senatoren Guido Depadt en Nele Lijnen een gelijkaardig voorstel in.
– Idem op 29 maart 2012: voorstel van de Kamerleden Ben Weyts en Koenraad Degroote.

Geen van deze teksten is al ergens goedgekeurd.

Op welke rechtsgrond de burgemeester steunt om dat plaatsverbod uit te vaardigen weten we niet. (Heeft de pers er wel naar gevraagd? Begreep men er weer niks van? )
In Turnhout bekijkt de burgemeester Francis Stijnen het plaatsverbod als een preventieve maatregel om de openbare orde te handhaven…Dat is een geval van machtsafwending.
In Mechelen en Antwerpen (waar men het al eens tevergeefs heeft geprobeerd, afgeschoten door de Raad van State) is de invoering van straatverbod “in onderzoek”.

De krant “De Morgen” (4 april) vroeg aan de burgemeesters van de centrumsteden wat ze dachten van straatverbod als GAS.
Voorstanders: Antwerpen, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Turnhout.
Lopen er niet warm voor: Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Sint-Niklaas.
De tegenstanders merken op dat een eventueel straatverbod opleggen een zaak is van de rechterlijke macht.

Zal de Liga van de Mensenrechten optreden tegen de maatregel van de burgemeester?
Is er 1 (één) raadslid bereid om de zaak te agenderen op de gemeenteraad van september?

P.S.
Lees nog het stuk op de weblog “perongeluck.wordpress.com“.
En op de website van RUG (“ugent“) is een interessante studie te vinden over de GAS van de hand van Koen Van Cauwenberghe.